←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 313
49. évfolyam
2006. november 14.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1674/2006/EK rendelete (2006. november 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1675/2006/EK rendelete (2006. november 13.) a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajóknak az Vb. (Feröer szigeteki vizek) ICES-övezetben a kék puha tőkehalra vonatkozó halászati tilalmáról

3

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/772/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. november 10.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes kerékpáralkatrészekre a 2474/93/EGK tanácsi rendelettel kivetett és legutóbb az 1095/2005/EK rendelettel fenntartott és módosított dömpingellenes vám kiterjesztése alól egyes feleknek adott mentességről, valamint a Kínai Népköztársaságból származó egyes kerékpáralkatrészekre kiterjesztett dömpingellenes vám kifizetése alól a 88/97/EK rendelet alapján egyes feleknek adott mentesség hatálytalanításáról

5

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2006/773/KKBP együttes fellépése (2006. november 13.) az Európai Uniónak a rafahi átkelőhelyen működő határőrizeti segítségnyújtó missziója (EU BAM Rafah) létrehozásáról szóló, 2005/889/KKBP együttes fellépés módosításáról és meghosszabbításáról

15

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendelethez (  HL L 178., 2006.7.1.)

16
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office