←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 312
49. évfolyam
2006. november 11.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1667/2006/EK rendelete (2006. november 7.) a glükózról és a laktózról (kodifikált változat)

1

  

A Bizottság 1668/2006/EK rendelete (2006. november 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

4

 

*

A Bizottság 1669/2006/EK rendelete (2006. november 8.) az 1254/1999/EK tanácsi rendeletnek a marhahús-felvásárlás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (kodifikált változat)

6

 

*

A Bizottság 1670/2006/EK rendelete (2006. november 10.) az 1784/2003/EK tanácsi rendeletnek az egyes szeszes italok formájában exportált gabonafélékre vonatkozó kiigazított visszatérítések rögzítése és odaítélése tekintetében történő alkalmazása egyes részletes szabályainak megállapításáról (kodifikált változat)

33

  

A Bizottság 1671/2006/EK rendelete (2006. november 10.) a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

41

 

*

A Tanács 2006/91/EK irányelve (2006. november 7.) a kaliforniai pajzstetű elleni védekezésről (kodifikált változat)

42

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/768/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2006. november 7.) az Európai Beruházási Bank által, a második, harmadik, negyedik, ötödik és hatodik EFA keretében a Kongói Demokratikus Köztársaságban végrehajtott műveletek számára kapott pénzeszközök újraelosztásáról szóló 2003/583/EK határozat módosításáról

45

  

Bizottság

  

2006/769/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. október 31.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapból az európai területi együttműködés célkitűzés határokon átnyúló és transznacionális alkotóeleme alapján a 2007-2013-as időszakra nyújtott támogatásra jogosult régiók és területek jegyzékének felállításáról (az értesítés a C(2006) 5144. számú dokumentummal történt)

47

  

2006/770/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. november 9.) a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről szóló 1228/2003/EK rendelet mellékletének módosításáról (1)

59

  

2006/771/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. november 9.) a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról (az értesítés a C(2006) 5304. számú dokumentummal történt) (1)

66

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office