←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 305
49. évfolyam
2006. november 4.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1632/2006/EK rendelete (2006. november 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1633/2006/EK rendelete (2006. november 3.) a 2771/1999/EK és az 1898/2005/EK rendeletnek az értékesítésre felkínált intervenciós vaj betárolása tekintetében történő módosításáról

3

 

*

A Bizottság 2006/89/EK irányelve (2006. november 3.) a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 94/55/EK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hatodik hozzáigazításáról (1)

4

 

*

A Bizottság 2006/90/EK irányelve (2006. november 3.) a veszélyes áruk vasúti szállítására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 96/49/EK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hetedik hozzáigazításáról (1)

6

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/751/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. október 27.) az építési termékek tűzzel szembeni viselkedés alapján történő osztályzása tekintetében a 89/106/EGK tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló 2000/147/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 5063. számú dokumentummal történt) (1)

8

  

2006/752/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. november 3.) a Vízuminformációs Rendszernek a kifejlesztési szakaszban létrehozandó helyszíneinek megállapításáról (az értesítés a C(2006) 5161. számú dokumentummal történt)

13

  

2006/753/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. november 3.) a Kínai Népköztársaságból, Hongkongból és Malajziából származó írható kompakt lemezek (CD+/-R-ek) behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megszüntetéséről

15

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office