←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 300
49. évfolyam
2006. október 31.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1616/2006/EK rendelete (2006. október 23.) az Európai Közösségek és azok tagállamai, valamint az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az Európai Közösség és az Albán Köztársaság közötti ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról

1

 

*

A Tanács 1617/2006/EK rendelete (2006. október 24.) az 1207/2001/EK rendeletnek a pán-euro-mediterrán származási kumulációs rendszer bevezetésének következményei tekintetében történő módosításáról

5

  

A Bizottság 1618/2006/EK rendelete (2006. október 30.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

9

 

*

A Bizottság 1619/2006/EK rendelete (2006. október 30.) az uborkára, az articsókára, a klementinre, a mandarinra és a narancsra vonatkozó kiegészítő vámok küszöbszintjei tekintetében az 1555/96/EK rendelet módosításáról

11

 

*

A Bizottság 1620/2006/EK rendelete (2006. október 30.) ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről a Kínai Népköztársaságból és Ukrajnából származó vasalódeszkák behozatalára

13

 

*

A Bizottság 1621/2006/EK rendelete (2006. október 30.) a Svédország lobogója alatt közlekedő hajóknak a IIa. (közösségi vizek), IIIa., IIIb., c., d. (közösségi vizek) és IV. ICES-övezetben a fekete tőkehalra vonatkozó halászati tilalmáról

43

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/734/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. június 27.) az Európai Közösség és a Chilei Köztársaság között létrejött, a légiközlekedési szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

45

  

2006/734/EK

 
 

*

Megállapodás az Európai Közösség és a Chilei Köztársaság között a légiközlekedési szolgáltatások egyes kérdéseiről

46

  

2006/735/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. június 27.) az Európai Közösség és a Chilei Köztársaság között létrejött, a légi közlekedési szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló megállapodás megkötéséről

53

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a teljes kifogható mennyiségek (TAC) és kvóták éves kezelésére vonatkozó kiegészítő feltételek bevezetéséről szóló 847/96/EK tanácsi rendelet alapján egyes halállományokra vonatkozó 2006. évi kvóták kiigazításáról szóló, 2006. május 17-i 742/2006/EK bizottsági rendelethez (HL L 130., 2006.5.18.)

54
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office