←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 299
49. évfolyam
2006. október 28.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1604/2006/EK rendelete (2006. október 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1605/2006/EK rendelete (2006. október 27.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 19. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vaj minimális értékesítési árának megállapításáról

3

  

A Bizottság 1606/2006/EK rendelete (2006. október 27.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 19. egyedi pályázati eljárás tekintetében a tejszín, a vaj és a vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó maximális támogatás megállapításáról

5

  

A Bizottság 1607/2006/EK rendelete (2006. október 27.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 19. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vajkoncentrátum maximális támogatásának megállapításáról

7

  

A Bizottság 1608/2006/EK rendelete (2006. október 27.) a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 51. egyenkénti pályázati felhívásra

8

 

*

A Bizottság 1609/2006/EK rendelete (2006. október 27.) tehéntejfehérjéből származó tejsavófehérje-hidrolizátumokon alapuló anyatej-helyettesítő tápszerek forgalomba hozatalának kétéves időtartamra történő engedélyezéséről (1)

9

 

*

A Bizottság 1610/2006/EK rendelete (2006. október 27.) a 327/98/EK és az 1291/2000/EK rendelet rendelkezéseitől a rizs és a törmelékrizs behozatalára vonatkozó vámkontingensek keretében 2006 júliusára kiadott behozatali engedélyek tekintetében való eltérésről

11

 

*

A Bizottság 1611/2006/EK rendelete (2006. október 27.) az 1788/2003/EK tanácsi rendelet I. mellékletében a 2005/2006-os időszakra megállapított nemzeti referenciamennyiségek szállításai és közvetlen eladásai közötti felosztásról szóló 832/2006/EK rendelet módosításáról

13

  

A Bizottság 1612/2006/EK rendelete (2006. október 27.) a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

15

  

A Bizottság 1613/2006/EK rendelete (2006. október 27.) a maláta exportjára adható visszatérítések rögzítéséről

17

  

A Bizottság 1614/2006/EK rendelete (2006. október 27.) a malátára járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

19

  

A Bizottság 1615/2006/EK rendelete (2006. október 27.) a gabonaágazat termékeire és a rizsre a közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

21

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/730/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2006. szeptember 25.) a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és növényvédő szerek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló rotterdami egyezménynek az Európai Közösség részéről történő megkötéséről

23

  

Bizottság

  

2006/731/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. október 27.) a 98/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban a Daruk - önjáró daruk EN 13000:2004 szabvány jelzetének korlátozással ellátott közzétételéről (az értesítés a C(2006) 5059. számú dokumentummal történt) (1)

26

  

2006/732/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. október 27.) a 98/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban a Kertészeti eszközök - Motorhajtású zúzók/aprítók - Biztonság EN 13683:2003 szabvány jelzete közzétételének megtagadásáról (az értesítés a C(2006) 5060. számú dokumentummal történt) (1)

29

  

2006/733/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. október 27.) a 98/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban a Gépek biztonsága - Gépi berendezések helyhez kötött feljárói - 4. rész: Rögzített létrák EN ISO 14122-4:2004 szabvány jelzete közzétételének megtagadásáról (az értesítés a C(2006) 5062. számú dokumentummal történt) (1)

30

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a 87/404/EGK (egyszerű nyomástartó edény), 88/378/EGK (játékok biztonsága), 89/106/EGK (építési termékek), 89/336/EGK (elektromágneses összeférhetőség), 89/392/EGK (gépek), 89/686/EGK (egyéni védőeszközök), 90/384/EGK (nem automatikus működésű mérlegek), 90/385/EGK (aktív beültethető orvostechnikai eszközök), 90/396/EGK (gázüzemű berendezések), 91/263/EGK (távközlési végberendezések), 92/42/EGK (folyékony vagy gáznemű tüzelőanyaggal működő új melegvízkazánok) és 73/23/EGK (meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági berendezések) irányelv módosításáról szóló, 1993. július 22-i 93/68/EGK tanácsi irányelvhez (HL L 220., 1993.8.30.) (Magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 12. kötet, 173. o.)

32

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office