←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 296
49. évfolyam
2006. október 26.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1591/2006/EK rendelete (2006. október 24.) az 51/2006/EK rendeletnek az Atlanti-óceán északkeleti részén jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatot folytató hajókról szóló rendelkezések tekintetében történő módosításáról

1

  

A Bizottság 1592/2006/EK rendelete (2006. október 25.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

  

A Bizottság 1593/2006/EK rendelete (2006. október 25.) a boralkohol újszerű ipari felhasználására irányuló 58/2006/EK pályázati eljárás meghirdetéséről

5

 

*

A Bizottság 1594/2006/EK rendelete (2006. október 25.) az egyes GATT-kontingensek alapján 2007-ben az Amerikai Egyesült Államokba exportálandó sajtokra vonatkozó kiviteli engedélyekre alkalmazandó elosztási együttható megállapításáról

8

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/720/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. október 23.) a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a növényi eredetű diacilglicerin-olaj új élelmiszerként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről (az értesítés a C(2006) 4971. számú dokumentummal történt)

10

  

2006/721/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. október 23.) a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a Blakeslea trisporából származó likopin új élelmiszer-összetevőként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről (az értesítés a C(2006) 4973. számú dokumentummal történt)

13

  

2006/722/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. október 24.) a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint a jelentős el nem szappanosítható részt tartalmazó repcemagolaj új élelmiszer-összetevőként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről (az értesítés a C(2006) 4975. számú dokumentummal történt)

17

  

2006/723/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. október 24.) a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint a jelentős el nem szappanosítható részt tartalmazó kukoricacsíra-olaj új élelmiszer-összetevőként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről (az értesítés a C(2006) 4980. számú dokumentummal történt)

20

  

2006/724/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. október 25.) a Dél-Afrikából érkező törzskönyvezett lovak tekintetében megállapított egyes védekezési intézkedésekről szóló 2004/262/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2006) 5020. számú dokumentummal történt) (1)

23

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2006/725/KKBP határozata (2006. október 17.) az Európai Unió által az Afrikai Uniónak a szudáni Darfur térségben tevékenykedő missziója számára biztosított polgári-katonai támogató fellépésről szóló 2005/557/KKBP együttes fellépés végrehajtásáról

24

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office