←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 294
49. évfolyam
2006. október 25.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1582/2006/EK rendelete (2006. október 24.) az 1907/90/EGK tanácsi rendeletnek a tojások mosására vonatkozó eltérés tekintetében történő módosításáról

1

 

*

A Tanács 1583/2006/EK rendelete (2006. október 23.) az Amerikai Egyesült Államokból származó etanol-aminok behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről

2

  

A Bizottság 1584/2006/EK rendelete (2006. október 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

17

 

*

A Bizottság 1585/2006/EK rendelete (2006. október 24.) a 318/2006/EK tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról

19

 

*

A Bizottság 1586/2006/EK rendelete (2006. október 24.) az 1483/2006/EK rendeletnek a tagállamok intervenciós hivatalai birtokában lévő gabonaféléknek a közösségi piacon történő viszonteladására irányuló folyamatos pályázati felhívás tárgyát képező mennyiségek tekintetében történő módosításáról

21

 

*

A Bizottság 1587/2006/EK rendelete (2006. október 23.) a Lukasenko elnökkel és egyes fehérorosz tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról

25

 

*

A Bizottság 1588/2006/EK rendelete (2006. október 23.) a Svédország lobogója alatt közlekedő hajóknak Norvégia vizein, az északi szélesség 62. fokától délre a norvég garnélára vonatkozó halászati tilalmáról

27

 

*

A Bizottság 1589/2006/EK rendelete (2006. október 24.) az Észtország, Németország, Lettország, Litvánia és Portugália lobogója alatt közlekedő hajóknak a 3M NAFO-övezetben a vörös álsügérre vonatkozó halászati tilalmáról

29

  

A Bizottság 1590/2006/EK rendelete (2006. október 24.) az 1452/2006/EK rendelettel összhangban kezelt vámkontingens keretében behozott, Új-Zélandból származó vajra vonatkozó, 2006. október 16-18-ig benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadása mértékének meghatározásáról

31

 

*

A Bizottság 2006/86/EK irányelve (2006. október 24.) a 2004/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nyomonkövethetőségi követelmények, a súlyos szövődmények és káros események bejelentése, valamint az emberi szövetek és sejtek kódolására, feldolgozására, konzerválására, tárolására és elosztására vonatkozó egyes technikai követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (1)

32

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/716/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2006. március 27.) az Európai Közösség és az Albán Köztársaság minisztertanácsa közötti, a légiközlekedési szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

51

  

2006/716/EK

 
 

*

Megállapodás az Albán Köztársaság minisztertanácsa és az Európai Közösség között a légiközlekedési szolgáltatások egyes kérdéseiről

52

  

Bizottság

  

2006/717/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. szeptember 4.) a szőlőterületekre vonatkozó alapfelmérések adatainak gépi olvasásra alkalmas formába történő átírására vonatkozó kód és egységes szabályok megállapításáról (az értesítés a C(2006) 3881. számú dokumentummal történt) (kodifikált változat)

59

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2006/718/KKBP határozata (2006. október 23.) az egyes fehérorosz tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2006/276/KKBP közös álláspont végrehajtásáról

72

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office