←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 293
49. évfolyam
2006. október 24.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1581/2006/EK rendelete (2006. október 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 2006/85/EK irányelve (2006. október 23.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a fenamifosz és az etefon hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (1)

3

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

 

*

Tájékoztatás az Európai Közösség és a Salamon-szigetek között létrejött, a Salamon-szigetek partjainál folytatott halászatról szóló partnerségi megállapodás hatálybalépésének időpontjáról

6

  

Bizottság

  

2006/713/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. október 20.) a Kínai Népköztársaságból, Hongkongból és Tajvanról származó írható digitális sokoldalú lemezek (DVD+/-R-ek) behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megszüntetéséről

7

  

2006/714/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. október 23.) a 215/2002/EK rendelet értelmében a Kínai Népköztársaságból származó ferromolibdén behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetésének felfüggesztéséről

15

  

2006/715/Euratom

 
 

*

A Bizottság ajánlása (2006. október 23.) Bulgária és Románia csatlakozása következtében az Euratom-Szerződés 36. cikkének a népesség egészét érő sugárterhelés felmérése érdekében a környezeti radioaktivitás-szint figyelemmel kísérésére vonatkozó alkalmazásáról szóló 2000/473/Euratom ajánlás kiigazításáról (az értesítés a C(2006) 4931. számú dokumentummal történt)

17

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office