←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 291
49. évfolyam
2006. október 21.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1577/2006/EK rendelete (2006. október 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1578/2006/EK rendelete (2006. október 19.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

3

  

A Bizottság 1579/2006/EK rendelete (2006. október 20.) a gyümölcs- és zöldségfélék (paradicsom, narancs, citrom, csemegeszőlő és alma) exportálására vonatkozó, A3 rendszerű kiviteli engedélyek elosztásával kapcsolatos pályázat meghirdetéséről

5

 

*

A Bizottság 1580/2006/EK rendelete (2006. október 20.) a 3448/93/EK tanácsi rendeletnek a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer és az ilyen visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontok tekintetében történő végrehajtásáról szóló 1043/2005/EK rendelet módosításáról

8

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/702/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2006. október 6.) a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról

11

  

2006/703/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2006. október 16.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság dán tagjainak kinevezéséről

33

  

Bizottság

  

2006/704/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. október 20.) a 98/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban a Famegmunkáló gépek biztonsága - Forgó szerszámos gépek egyoldali megmunkáláshoz - 3. rész: Számvezérlésű (NC-) fúró- és marógépek EN 848-3:1999 szabvány jelzetének korlátozással ellátott közzétételéről (az értesítés a C(2006) 4901. számú dokumentummal történt) (1)

35

  

2006/705/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. október 20.) a 2005/94/EK tanácsi irányelv keretében Németország által az Észak-Rajna-Wesztfália egyes gazdaságaiban alkalmazandó, a H5N1 altípusú madárinfluenza elleni megelőző vakcinázási terv jóváhagyásáról (az értesítés a C(2006) 4906. számú dokumentummal történt)

38

  

2006/706/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. október 20.) a 92/452/EGK határozatnak egyes amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő és embrió-előállító munkacsoportok tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 4907. számú dokumentummal történt) (1)

40

  

2006/707/EK

 
 

*

Az Európai Közösség és Japán közötti kölcsönös elismerésről szóló megállapodás alapján létrehozott vegyes bizottság 06/EK/2006 határozata (2006. június 12.) a távközlési végberendezésekre és rádióberendezésekre vonatkozó ágazati mellékletbe megfelelőségértékelési szerv felvételéről

42

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2006/708/KKBP együttes fellépése (2006. október 17.) az Európai Unió integrált iraki jogállamiság-missziójáról (EUJUST LEX) szóló 2005/190/KKBP együttes fellépés módosításáról és meghosszabbításáról

43

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office