←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 290
49. évfolyam
2006. október 20.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1562/2006/EK rendelete (2006. október 5.) az Európai Közösség és a Seychelle-szigetek között létrejött halászati partnerségi megállapodás megkötéséről

1

 

*

Halászati partnerségi megállapodás az Európai Közösség és a Seychelle Köztársaság között

2

 

*

A Tanács 1563/2006/EK rendelete (2006. október 5.) az Európai Közösség és a Comore-szigeteki Unió között létrejött halászati partnerségi megállapodás megkötéséről

6

 

*

Halászati partnerségi megállapodás az Európai Közösség és a Comore-szigeteki Unió között

7

  

A Bizottság 1564/2006/EK rendelete (2006. október 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

11

  

A Bizottság 1565/2006/EK rendelete (2006. október 19.) az AKCS-országokból, valamint a tengerentúli országokból és területekről származó rizsre 2006 októberének első öt munkanapja során a 638/2003/EK rendelet alapján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

13

  

A Bizottság 1566/2006/EK rendelete (2006. október 19.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

15

  

A Bizottság 1567/2006/EK rendelete (2006. október 19.) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

17

  

A Bizottság 1568/2006/EK rendelete (2006. október 19.) a 958/2006/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

19

  

A Bizottság 1569/2006/EK rendelete (2006. október 19.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

20

  

A Bizottság 1570/2006/EK rendelete (2006. október 19.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

23

  

A Bizottság 1571/2006/EK rendelete (2006. október 19.) a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

27

 

*

A Bizottság 1572/2006/EK rendelete (2006. október 18.) a gabonafélék intervenciós hivatalok által történő átvételére vonatkozó eljárások létrehozásáról, valamint a gabona minőségének meghatározására szolgáló elemzési módszerek megállapításáról szóló 824/2000/EK rendelet módosításáról

29

  

A Bizottság 1573/2006/EK rendelete (2006. október 19.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítéséről

35

  

A Bizottság 1574/2006/EK rendelete (2006. október 19.) a fokhagymára vonatkozó behozatali engedélyeknek a 2006. december 1. és 2007. február 28. közötti időszakra történő kibocsátásáról

37

  

A Bizottság 1575/2006/EK rendelete (2006. október 19.) a kukorica importjára az 1421/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

39

  

A Bizottság 1576/2006/EK rendelete (2006. október 19.) a közönséges búza exportjára a 936/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

40

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/701/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. október 19.) a szőlőültetvényeknek az 1493/1999/EK tanácsi rendelet értelmében megvalósítandó szerkezetátalakítása és átállítása céljából a tagállamok részére egy meghatározott hektárszám alapján előirányzott indikatív pénzügyi támogatásoknak a 2006/2007-es gazdasági évre történő meghatározásáról (az értesítés a C(2006) 4884. számú dokumentummal történt) (1)

41

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office