←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 287
49. évfolyam
2006. október 18.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1550/2006/EK rendelete (2006. október 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1551/2006/EK rendelete (2006. október 17.) a Kínai Népköztársaságból származó fagyasztott földieper behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről

3

  

A Bizottság 1552/2006/EK rendelete (2006. október 17.) a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

30

 

*

A Bizottság 1553/2006/EK rendelete (2006. október 17.) az Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő hajóknak az I. és IIb. ICES-övezetben a tőkehalra vonatkozó halászati tilalmáról

32

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/698/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. október 16.) a Brazíliából behozott, emberi fogyasztásra szánt halászati termékekre alkalmazandó rendkívüli intézkedésekről (az értesítés a C(2006) 4819. számú dokumentummal történt) (1)

34

  

2006/699/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. október 17.) a bizalmas adatokhoz való tudományos célú hozzáférésre feljogosított kutatókat foglalkoztató szervezetek jegyzékének megállapításáról szóló 2004/452/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 4857. számú dokumentummal történt) (1)

36

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office