←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 286
49. évfolyam
2006. október 17.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1544/2006/EK rendelete (2006. október 5.) a selyemhernyó-tenyésztés ösztönzésére szolgáló különleges intézkedések megállapításáról (kodifikált változat)

1

  

A Bizottság 1545/2006/EK rendelete (2006. október 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

4

 

*

A Bizottság 1546/2006/EK rendelete (2006. október 4.) az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer végrehajtásához szükséges intézkedések meghatározásáról szóló 622/2003/EK rendelet módosításáról (1)

6

 

*

A Bizottság 1547/2006/EK rendelete (2006. október 13.) a 2204/90/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

8

  

A Bizottság 1548/2006/EK rendelete (2006. október 16.) a gabonaágazatban 2006. október 17-tól alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

12

 

*

A Tanács 2006/79/EK irányelve (2006. október 5.) a harmadik országokból származó nem kereskedelmi jellegű kisebb küldemények behozatalának adómentességéről (kodifikált változat)

15

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/695/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2006. július 17.) az Európai Közösség és a Maldív Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

19

  

2006/695/EK

 
 

*

Megállapodás az Európai Közösség és a Maldív Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről

20

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló 883/2005/EK bizottsági rendelethez (HL L 148., 2005.6.11.)

27

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office