←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 283
49. évfolyam
2006. október 14.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1532/2006/EK rendelete (2006. október 12.) a kiváló minőségű marhahús egyes behozatali kontingenseire vonatkozó feltételekről

1

  

A Bizottság 1533/2006/EK rendelete (2006. október 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

  

A Bizottság 1534/2006/EK rendelete (2006. október 13.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 18. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vaj minimális értékesítési árának megállapításáról

5

  

A Bizottság 1535/2006/EK rendelete (2006. október 13.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 18. egyedi pályázati eljárás tekintetében a tejszín, a vaj és a vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó maximális támogatás megállapításáról

7

  

A Bizottság 1536/2006/EK rendelete (2006. október 13.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 18. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vajkoncentrátum maximális támogatásának megállapításáról

9

  

A Bizottság 1537/2006/EK rendelete (2006. október 13.) a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 50. egyenkénti pályázati felhívásra

10

  

A Bizottság 1538/2006/EK rendelete (2006. október 13.) a gabonaágazatban 2006. október 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

11

 

*

A Bizottság 1539/2006/EK rendelete (2006. október 13.) az intervenciós készletekből származó élelmiszerek a Közösség legrászorultabb személyei ellátását célzó, a 2007-es költségvetési év terhére a tagállamoknak nyújtott támogatási terv elfogadásáról

14

 

*

A Bizottság 1540/2006/EK rendelete (2006. október 13.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt egyes közvetlen kifizetésekre 2006-ban fizethető előleg engedélyezéséről

20

 

*

A Bizottság 1541/2006/EK rendelete (2006. október 13.) a 493/2006/EK rendelet 3. cikkében említett kivonási küszöbérték meghatározására szolgáló együttható rögzítéséről

22

 

*

A Bizottság 1542/2006/EK rendelete (2006. október 13.) a 493/2006/EK rendeletnek a cukorágazat piacának közös szervezését érintő reform keretébe tartozó átmeneti intézkedések tekintetében történő módosításáról

24

 

*

A Bizottság 1543/2006/EK rendelete (2006. október 12.) a 910/2006/EK rendelet által módosított, a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK rendelet II. fejezetében említett közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK rendelet módosításáról (1)

27

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/688/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2006. október 5.) a menekültügy és bevándorlás területét érintő tagállami intézkedésekkel kapcsolatos kölcsönös tájékoztatási mechanizmus létrehozásáról

40

  

Bizottság

  

2006/689/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. október 3.) a Romániában a magas patogenitású madárinfluenza gyanújával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló 2005/710/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 4321. számú dokumentummal történt) (1)

44

  

2006/690/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. október 12.) a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás érdekében a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének a kristályüvegben található ólom alkalmazásai mentesítésének tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 4789. számú dokumentummal történt) (1)

47

  

2006/691/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. október 12.) a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás érdekében a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének az ólom és a kadmium alkalmazásai mentesítésének tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 4790. számú dokumentummal történt) (1)

48

  

2006/692/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. október 12.) a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás érdekében a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének a hatvegyértékű króm alkalmazásai mentesítésének tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 4791. számú dokumentummal történt) (1)

50

  

2006/693/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. október 13.) a 2005/393/EK határozat a kéknyelv-betegséggel kapcsolatos, korlátozás alá vont körzetekből vagy ezen körzeteken keresztül történő szállításokra alkalmazandó feltételek tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 4813. számú dokumentummal történt) (1)

52

  

2006/694/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. október 13.) az Egyesült Királyság egyik tejipari létesítményében előállított tehéntúró forgalomba hozatalának tilalmáról (az értesítés a C(2006) 4877. számú dokumentummal történt) (1)

59

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office