←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 282
49. évfolyam
2006. október 13.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1515/2006/EK rendelete (2006. október 10.) az Ausztráliából, Indiából, Indonéziából és Thaiföldről származó szintetikus poliészter vágott szálak behozatalára kivetett dömpingellenes vám hatályon kívül helyezéséről, az ilyen behozatalra vonatkozóan a 384/96/EK tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatokat követő eljárások megszüntetéséről, valamint a Thaiföldről származó ilyen behozatalnak a 11. cikk (3) bekezdése szerinti részleges időközi felülvizsgálatának megszüntetéséről

1

  

A Bizottság 1516/2006/EK rendelete (2006. október 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

11

 

*

A Bizottság 1517/2006/EK rendelete (2006. október 12.) az 1493/1999/EK tanácsi rendelet 30. cikkében előírt krízislepárlásnak egyes spanyolországi borokra vonatkozóan történő megindításáról

13

  

A Bizottság 1518/2006/EK rendelete (2006. október 12.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták módosításáról

15

  

A Bizottság 1519/2006/EK rendelete (2006. október 12.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

17

  

A Bizottság 1520/2006/EK rendelete (2006. október 12.) a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

21

  

A Bizottság 1521/2006/EK rendelete (2006. október 12.) a tej és tejtermékek export-visszatérítésének megállapításáról

23

  

A Bizottság 1522/2006/EK rendelete (2006. október 12.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

27

  

A Bizottság 1523/2006/EK rendelete (2006. október 12.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

29

 

*

A Bizottság 1524/2006/EK rendelete (2006. október 12.) a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajóknak az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-ától keletre és a Földközi-tengeren a nagy tonhalra vonatkozó halászati tilalmáról

32

  

A Bizottság 1525/2006/EK rendelete (2006. október 12.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

34

  

A Bizottság 1526/2006/EK rendelete (2006. október 12.) az árpa exportjára a 935/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

36

  

A Bizottság 1527/2006/EK rendelete (2006. október 12.) a közönséges búza exportjára a 936/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

37

  

A Bizottság 1528/2006/EK rendelete (2006. október 12.) a kukorica importjára az 1421/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

38

  

A Bizottság 1529/2006/EK rendelete (2006. október 12.) a gabonaágazatban 2006. október 13-tól alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

39

  

A Bizottság 1530/2006/EK rendelete (2006. október 12.) az egyes gabonaalapú feldolgozott termékekről és keveréktakarmányokról szóló kiviteli engedély iránti kérelmek elutasításáról

42

  

A Bizottság 1531/2006/EK rendelete (2006. október 12.) a gabonaágazatban a KN 100190 kódhoz tartozó termékekről szóló kiviteli engedély iránti kérelmek elutasításáról

43

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/685/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. október 6.) a vírusos vérfertőzés (VHS), illetve a fertőző vérképzőszervi elhalás (IHN) halbetegség tekintetében a mentes övezet vagy nem mentes övezetben lévő mentes halgazdaság minősítés megszerzésére irányuló programok jóváhagyásáról szóló 2003/634/EK határozat I. és II. mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2006) 4363. számú dokumentummal történt) (1)

44

  

2006/686/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. október 12.) Hollandia számára a Skagerrakban, a IV. területen, a IIa (közösségi vizek), VIIa és VIa körzetben halászattal eltölthető többletnapok biztosításáról (az értesítés a C(2006) 4777. számú dokumentummal történt) (1)

50

  

2006/687/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. október 12.) a 2007-ben közösségi pénzügyi hozzájárulásban részesíthető, az egyes állatbetegségek felszámolására és megfigyelésére, az állatról emberre terjedő fertőzések megelőzésére, a TSE-k megfigyelésére, valamint a BSE és a súrlókór felszámolására irányuló programokról (az értesítés a C(2006) 4784. számú dokumentummal történt)

52

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office