←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 280
49. évfolyam
2006. október 12.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1504/2006/EK rendelete (2006. október 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1505/2006/EK rendelete (2006. október 11.) a juh- és kecskefélék azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatosan végrehajtandó ellenőrzések minimális szintje tekintetében a 21/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról (1)

3

 

*

A Bizottság 1506/2006/EK rendelete (2006. október 11.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet módosításának figyelembevétele céljából a 32/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról

7

 

*

A Bizottság 1507/2006/EK rendelete (2006. október 11.) a tölgyfadarabok borkészítés során történő felhasználására, valamint az ily módon kezelt borok megjelölésére és kiszerelésére vonatkozó szabályok tekintetében a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazásának egyes szabályaival kapcsolatos 1622/2000/EK, 884/2001/EK és 753/2002/EK rendelet módosításáról

9

 

*

A Bizottság 1508/2006/EK rendelete (2006. október 11.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 71. alkalommal történő módosításáról

12

  

A Bizottság 1509/2006/EK rendelete (2006. október 11.) a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

14

  

A Bizottság 1510/2006/EK rendelete (2006. október 11.) a gyümölcs- és zöldségfélékre vonatkozó, az A1 és B rendszer keretébe tartozó export-visszatérítések meghatározásáról (paradicsom, narancs, citrom, csemegeszőlő és alma)

16

  

A Bizottság 1511/2006/EK rendelete (2006. október 11.) a feldolgozott zöldség- és gyümölcstermékek (ideiglenesen tartósított cseresznye, illetve meggy, hámozott paradicsom, cukorral tartósított cseresznye, illetve meggy, előkészített mogyoró, egyes narancslevek) export-visszatérítésének - a hozzáadott cukorra adott visszatérítés kivételével - megállapításáról

19

  

A Bizottság 1512/2006/EK rendelete (2006. október 11.) a gabonaágazatban 2006. október 12-én alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

21

  

A Bizottság 1513/2006/EK rendelete (2006. október 11.) az egyes cukorágazati termékeknek bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások keretében történő behozatalára vonatkozó behozatali engedélyek kiállításával kapcsolatos odaítélési együttható meghatározásáról

24

 

*

A Bizottság 1514/2006/EK rendelete (2006. október 11.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajóknak az V, VI és VII ICES-övezetben (közösségi és nemzetközi vizek) a villás tőkehalra vonatkozó halászati tilalmáról

27

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/684/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2006. október 5.) a Közös Konzuli Utasítás 2. melléklete A. listájának az indonéz diplomata- és szolgálati útlevelek birtokosaira vonatkozó vízumkötelezettség tekintetében történő módosításáról

29

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office