←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 279
49. évfolyam
2006. október 11.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1491/2006/EK rendelete (2006. október 10.) a Bissau-guineai Köztársaság kormánya és az Európai Gazdasági Közösség között létrejött, a Bissau-Guinea partjainál folytatott halászatról szóló megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés megállapításáról szóló jegyzőkönyv 2006. június 16. és 2007. június 15. közötti időszakra történő meghosszabbításáról levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

1

  

A Bizottság 1492/2006/EK rendelete (2006. október 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 1493/2006/EK rendelete (2006. október 9.) az Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő hajóknak az I. és II. ICES-övezet közösségi, norvég és nemzetközi vizein a heringre vonatkozó halászati tilalmáról

5

  

A Bizottság 1494/2006/EK rendelete (2006. október 10.) a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

7

  

A Bizottság 1495/2006/EK rendelete (2006. október 10.) a baromfihúsra vonatkozó export-visszatérítések mértékének megállapításáról

9

  

A Bizottság 1496/2006/EK rendelete (2006. október 10.) a további feldolgozás nélkül exportált fehércukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről szóló 1475/2006/EK rendelet módosításáról

11

  

A Bizottság 1497/2006/EK rendelete (2006. október 10.) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról szóló 1428/2006/EK rendelet módosításáról

13

  

A Bizottság 1498/2006/EK rendelete (2006. október 10.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta módosításáról

15

  

A Bizottság 1499/2006/EK rendelete (2006. október 10.) a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

17

  

A Bizottság 1500/2006/EK rendelete (2006. október 10.) a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

18

  

A Bizottság 1501/2006/EK rendelete (2006. október 10.) a marha- és borjúhúsra vonatkozó export-visszatérítések rögzítéséről

20

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/680/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. október 6.) az Európai Közösségbe (EK) tenyésztés céljából behozott egyes élő halfajok, ikráik és ivarsejtjeik engedélyezett származási területeinek jegyzéke tekintetében a 2003/858/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 4361. számú dokumentummal történt) (1)

24

  

2006/681/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. október 10.) a 2005. augusztus 1-jétől, 2005. szeptember 1-jétől, 2005. október 1-jétől, 2005. november 1-jétől, 2005. december 1-jétől és 2006. január 1-jétől az Európai Közösségek harmadik országban szolgálatot teljesítő tisztviselőinek, ideiglenes és szerződéses alkalmazottainak díjazására alkalmazandó korrekciós szorzók kiigazításáról

27

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office