←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 276
49. évfolyam
2006. október 7.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1480/2006/EK rendelete (2006. október 6.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1481/2006/EK rendelete (2006. szeptember 6.) az EMGA és az EMVA számláinak elszámolása végett, illetve felügyeleti és előrejelzési célból a Bizottságnak benyújtandó számviteli adatok formájának és tartalmának megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 1482/2006/EK rendelete (2006. október 6.) a tagállamok intervenciós hivatalai birtokában lévő közönséges búza és rozs közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó, a közönséges búzának és a rozsnak a Közösségben lisztté való feldolgozására irányuló folyamatos pályázati felhívások megnyitásáról

51

 

*

A Bizottság 1483/2006/EK rendelete (2006. október 6.) a tagállamok intervenciós hivatalainak birtokában lévő gabonának a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

58

  

A Bizottság 1484/2006/EK rendelete (2006. október 6.) bioetanolként való Közösségen belüli felhasználásra szánt boralkohol értékesítését célzó versenytárgyalási eljárás indításáról

64

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/672/EK

 
 

*

Az EU-Marokkó Társulási Tanács 1/2006 határozata (2006. szeptember 26.) az emberi jogok, demokratizálódás és kormányzás albizottság létrehozásáról

73

  

Bizottság

  

2006/673/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. október 5.) az egyes építési termékek tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályainak megállapításáról szóló 2003/43/EK határozatnak a gipszkarton lapok tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 4360. számú dokumentummal történt) (1)

77

  

2006/674/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. október 6.) a pisztrángok vírusos vérfertőzése (VHS) és a pisztrángfélék fertőző vérképzőszervi elhalása (IHN) nevű halbetegségek közül egy vagy több tekintetében mentes övezetek és mentes halgazdaságok jegyzékének létrehozásáról szóló 2002/308/EK határozat I. és II. mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2006) 4362. számú dokumentummal történt) (1)

80

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2006/675/KKBP határozata (2006. augusztus 10.) a Svájci Államszövetségnek az Egyesült Nemzetek Szervezete Kongói Demokratikus Köztársaságbeli Missziójának (MONUC) a választási folyamat során történő támogatására irányuló európai uniós katonai műveletben (EUFOR RD Congo művelet) való részvételéről

109

 

*

A Tanács 2006/676/KKBP határozata (2006. augusztus 10.) a Svájci Államszövetségnek az Egyesült Nemzetek Szervezete Kongói Demokratikus Köztársaságbeli Missziójának (MONUC) a választási folyamat során történő támogatására irányuló európai uniós katonai műveletben (EUFOR RD Congo művelet) való részvételéről szóló, az Európai Unió és a Svájci Államszövetség kormánya között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

110

 

*

Az Európai Unió és a Svájci Államszövetség kormánya között levélváltás formájában létrejött megállapodás a Svájci Államszövetségnek az Egyesült Nemzetek Szervezete Kongói Demokratikus Köztársaságbeli Missziójának (MONUC) a választási folyamat során történő támogatására irányuló európai uniós katonai műveletben (EUFOR RD Congo művelet) való részvételéről

111

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office