←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 275
49. évfolyam
2006. október 6.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1472/2006/EK rendelete (2006. október 5.) a Kínai Népköztársaságból és Vietnamból származó, egyes bőr felsőrésszel rendelkező lábbelik behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről

1

  

A Bizottság 1473/2006/EK rendelete (2006. október 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

42

 

*

A Bizottság 1474/2006/EK rendelete (2006. október 5.) a 2771/1999/EK és az 1898/2005/EK rendeletnek az értékesítésre felkínált intervenciós vaj betárolása tekintetében történő módosításáról

44

  

A Bizottság 1475/2006/EK rendelete (2006. október 5.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

45

  

A Bizottság 1476/2006/EK rendelete (2006. október 5.) a 958/2006/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

47

  

A Bizottság 1477/2006/EK rendelete (2006. október 5.) a gabonaágazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

48

  

A Bizottság 1478/2006/EK rendelete (2006. október 5.) a 936/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

49

  

A Bizottság 1479/2006/EK rendelete (2006. október 5.) a kukoricára az 1421/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

50

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/668/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. szeptember 29.) a tagállamokban található vágósertés-állományok szalmonellafertőzöttségét vizsgáló alapfelmérésre vonatkozó közösségi pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2006) 4306. számú dokumentummal történt)

51

  

2006/669/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. október 4.) a szőlőültetvényeknek az 1493/1999/EK tanácsi rendelet értelmében megvalósítandó szerkezetátalakítása és átállítása céljából a tagállamok részére egy meghatározott hektárszám alapján kiosztott végleges pénzügyi juttatásoknak a 2006-os pénzügyi évre történő megállapításáról (az értesítés a C(2006) 4348. számú dokumentummal történt)

62

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2006/670/KKBP határozata (2006. október 5.) az Európai Unió új közép-ázsiai különleges képviselőjének kinevezéséről

65

 

*

A Tanács 2006/671/KKBP közös álláspontja (2006. október 5.) a volt Jugoszlávia területén elkövetett, a nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sértő bűncselekmények megbüntetésére létrehozott nemzetközi büntetőtörvényszék (ICTY) célkitűzései hatékony végrehajtásának támogatására irányuló további intézkedésekről szóló 2004/694/KKBP közös álláspont érvényességének meghosszabbításáról

66
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office