←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 274
49. évfolyam
2006. október 5.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1466/2006/EK rendelete (2006. október 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1467/2006/EK rendelete (2006. október 4.) a 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az országok és területek jegyzéke tekintetében történő módosításáról (1)

3

 

*

A Bizottság 1468/2006/EK rendelete (2006. október 4.) a tej- és tejtermékágazatban illeték megállapításáról szóló 1788/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 595/2004/EK rendelet módosításáról

6

  

A Bizottság 1469/2006/EK rendelete (2006. október 4.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések módosításáról

9

  

A Bizottság 1470/2006/EK rendelete (2006. október 4.) az egyes gabonaalapú feldolgozott termékekről és keveréktakarmányokról szóló kiviteli engedély iránti kérelmek elutasításáról

11

  

A Bizottság 1471/2006/EK rendelete (2006. október 4.) a gabona- és rizságazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta módosításáról

12

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

A Tagállamok kormányképviselőinek Konferenciája

  

2006/667/EK, Euratom

 
 

*

Az Európai Unió tagállamai kormányképviselőinek határozata (2006. szeptember 20.) az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága egy bírájának kinevezéséről

15

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office