←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 273
49. évfolyam
2006. október 4.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1464/2006/EK rendelete (2006. október 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1465/2006/EK rendelete (2006. október 3.) az intervenciós hivatalok birtokában lévő gabonafélék értékesítési eljárásának és feltételeinek megállapításáról szóló 2131/93/EGK rendelet módosításáról

3

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/665/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. október 3.) Spanyolország ideiglenes felhatalmazásáról az 1999/105/EK tanácsi irányelvben meghatározott azonosítási és címkézési feltételeknek nem megfelelő Pinus radiata fajok vetőmagjának és az e magból előállított, Új-Zélandból importált ültetési anyagok forgalmazásának engedélyezésére (az értesítés a C(2006) 4320. számú dokumentummal történt)

5

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2006/666/KKBP határozata (2006. szeptember 15.) az Európai Unió és Indonézia kormánya közötti, az Európai Unió Acehben (Indonézia) tevékenykedő Megfigyelő Missziója (Acehi Megfigyelő Misszió - AMM) és annak személyi állománya feladatairól, jogállásáról, kiváltságairól és mentességeiről szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás meghosszabbításáról

8

 

*

Levélváltás az Európai Unió és Indonézia kormánya közötti, az Európai Unió Acehben (Indonézia) tevékenykedő Megfigyelő Missziója (Acehi Megfigyelő Misszió - AMM) és annak személyi állománya feladatairól, jogállásáról, kiváltságairól és mentességeiről szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás meghosszabbításáról

9
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office