←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 272
49. évfolyam
2006. október 3.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1458/2006/EK rendelete (2006. október 2.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1459/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a menetrend szerinti légi járatok személyszállítási díjtételeiről és a repülőtéri résidőkiosztásról folytatott konzultációkra vonatkozó megállapodások és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról

3

 

*

A Bizottság 1460/2006/EK rendelete (2006. október 2.) a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és átállítására előirányzott végleges támogatási összegekre vonatkozó átmeneti intézkedések tekintetében az 1227/2000/EK rendelettől való eltérésről

9

 

*

A Bizottság 1461/2006/EK rendelete (2006. szeptember 29.) a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról

11

 

*

A Bizottság 1462/2006/EK rendelete (2006. október 2.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

13

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/659/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2006. szeptember 25.) a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK irányelv 5. cikke (6) bekezdésétől és 11. cikke A. része (1) bekezdése b) pontjától eltérő különleges intézkedés bevezetésének az Egyesült Királyság részére történő engedélyezéséről

15

  

Bizottság

  

2006/660/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. szeptember 29.) a Polish Register of Shipping határozott időre szóló elismeréséről (az értesítés a C(2006) 4107. számú dokumentummal történt) (1)

17

  

2006/661/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. szeptember 29.) az élelmiszer- és takarmányellenőrzés tekintetében az új közösségi referencialaboratóriumoknak a 2006-os évre szóló közösségi pénzügyi támogatásáról (az értesítés a C(2006) 4277. számú dokumentummal történt)

18

  

2006/662/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. szeptember 29.) a tagállamokban található pulykaállományok szalmonellafertőzöttségét vizsgáló alapfelmérésre vonatkozó közösségi pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2006) 4308. számú dokumentummal történt)

22

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office