←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 271
49. évfolyam
2006. szeptember 30.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1437/2006/EK rendelete (2006. szeptember 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1438/2006/EK rendelete (2006. szeptember 29.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 17. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vaj minimális értékesítési árának megállapításáról

3

  

A Bizottság 1439/2006/EK rendelete (2006. szeptember 29.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 17. egyedi pályázati eljárás tekintetében a tejszín, a vaj és a vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó maximális támogatás megállapításáról

5

  

A Bizottság 1440/2006/EK rendelete (2006. szeptember 29.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 17. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vajkoncentrátum maximális támogatásának megállapításáról

7

  

A Bizottság 1441/2006/EK rendelete (2006. szeptember 29.) a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 49. egyenkénti pályázati felhívásra

8

  

A Bizottság 1442/2006/EK rendelete (2006. szeptember 29.) a gabonaágazatban 2006. október 1-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

9

 

*

A Bizottság 1443/2006/EK rendelete (2006. szeptember 29.) egyes takarmány-adalékanyagok állandó és egy kokcidiosztatikum tíz évre szóló engedélyezéséről (1)

12

 

*

A Bizottság 1444/2006/EK rendelete (2006. szeptember 29.) a Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) takarmány-adalékanyagként való engedélyezéséről (1)

19

 

*

A Bizottság 1445/2006/EK rendelete (2006. szeptember 29.) az 1200/2005/EK rendeletnek a mikroorganizmusok csoportjába tartozó Bacillus cereus var. toyoi takarmány-adalékanyag engedélyezése tekintetében történő módosításáról (1)

22

 

*

A Bizottság 1446/2006/EK rendelete (2006. szeptember 29.) az Enterococcus faecium (Biomin IMB52) takarmány-adalékanyagként való engedélyezéséről (1)

25

 

*

A Bizottság 1447/2006/EK rendelete (2006. szeptember 29.) a Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) új felhasználásának takarmány-adalékanyagként való engedélyezéséről (1)

28

 

*

A Bizottság 1448/2006/EK rendelete (2006. szeptember 29.) az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer végrehajtásához szükséges intézkedések meghatározásáról szóló 622/2003/EK rendelet módosításáról (1)

31

 

*

A Bizottság 1449/2006/EK rendelete (2006. szeptember 29.) az egyes tagállamokban a feldolgozási küszöbérték meghaladása folytán a 2006/2007-es gazdasági évre vonatkozóan az egyes citrusfélék termelőinek juttatott támogatási összegek csökkentéséről

33

 

*

A Bizottság 1450/2006/EK rendelete (2006. szeptember 29.) az 1555/96/EK rendelet módosításáról a paradicsomra vonatkozó kiegészítő vámok küszöbszintjei tekintetében

35

 

*

A Bizottság 1451/2006/EK rendelete (2006. szeptember 29.) az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet I. és II. mellékletének a fluazuron, a nátrium-nitrit és a peforelin tekintetében történő módosításáról (1)

37

 

*

A Bizottság 1452/2006/EK rendelete (2006. szeptember 29.) az új-zélandi vajra nyitott vámkontingens kezeléséhez 2006. októbertől decemberig ideiglenes intézkedések biztosításáról, valamint a 2535/2001/EK rendelettől való eltérésről

40

  

A Bizottság 1453/2006/EK rendelete (2006. szeptember 29.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

43

  

A Bizottság 1454/2006/EK rendelete (2006. szeptember 29.) a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

45

  

A Bizottság 1455/2006/EK rendelete (2006. szeptember 29.) a maláta exportjára adható visszatérítések rögzítéséről

47

  

A Bizottság 1456/2006/EK rendelete (2006. szeptember 29.) a malátára járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

49

  

A Bizottság 1457/2006/EK rendelete (2006. szeptember 29.) a gabonaágazat termékeire és a rizsre a közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

51

 

*

A Bizottság 2006/77/EK irányelve (2006. szeptember 29.) a 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a takarmányban előforduló szerves klórvegyületek legnagyobb szintjeinek tekintetében történő módosításáról (1)

53

 

*

A Bizottság 2006/78/EK irányelve (2006. szeptember 29.) a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv II. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából való módosításáról (1)

56

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/654/EK

 
 

*

Az EK-Törökország Társulási Tanács 1/2006 határozata (2006. május 15.) a vámunió záró szakaszának végrehajtásáról szóló 1/95 EK-Törökország társulási tanácsi határozat 9. cikkének végrehajtásáról

58

  

2006/655/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2006. június 19.) az Alpok-egyezmény hegyvidéki gazdálkodásról szóló jegyzőkönyvének az Európai Közösség nevében történő jóváhagyásáról

61

  

2006/655/EK

 
 

*

Jegyzőkönyv az 1991-es Alpok-egyezmény hegyvidéki gazdálkodás területén történő alkalmazásáról - Hegyvidéki gazdálkodás jegyzőkönyv

63

  

Bizottság

  

2006/656/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. szeptember 20.) a díszhalak behozatalához szükséges állat-egészségügyi feltételek és a bizonyítványok kiállítására vonatkozó követelmények megállapításáról (az értesítés a C(2006) 4149. számú dokumentummal történt) (1)

71

  

2006/657/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. szeptember 29.) Bulgáriában az előcsatlakozási időszakban a támogatás kezelésének a mezőgazdasággal és vidékfejlesztéssel kapcsolatos előcsatlakozási intézkedéseket végrehajtó szervekre való átruházásáról

81

  

2006/658/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. szeptember 29.) Horvátországban az előcsatlakozási időszakban a támogatás kezelésének a mezőgazdasággal és vidékfejlesztéssel kapcsolatos előcsatlakozási intézkedéseket végrehajtó szervekre való átruházásáról

83

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a Vízuminformációs Rendszer létrehozásáról (VIS) szóló, 2004. június 8-i 2004/512/EK tanácsi határozathoz (HL L 213., 2004.6.15.)

85

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office