←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 270
49. évfolyam
2006. szeptember 29.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1424/2006/EK rendelete (2006. szeptember 25.) az Indiából és a Koreai Köztársaságból származó polietilén-tereftalát fólia behozatalára kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről és a végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1676/2001/EK rendelet módosításáról

1

 

*

A Tanács 1425/2006/EK rendelete (2006. szeptember 25.) a Kínai Népköztársaságból és Thaiföldről származó egyes műanyag zsákok és zacskók behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről, valamint a Malajziából származó egyes műanyag zsákok és zacskók behozatalára vonatkozó eljárás megszüntetéséről

4

  

A Bizottság 1426/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

42

  

A Bizottság 1427/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

44

  

A Bizottság 1428/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

46

  

A Bizottság 1429/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a 958/2006/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

48

  

A Bizottság 1430/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

49

  

A Bizottság 1431/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

51

  

A Bizottság 1432/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

54

  

A Bizottság 1433/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítéséről

58

  

A Bizottság 1434/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

60

  

A Bizottság 1435/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről

63

  

A Bizottság 1436/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a közönséges búza exportjára a 936/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

65

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

 

*

Értesítés az euro-mediterrán megállapodásnak a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 4. jegyzőkönyvének módosításáról szóló, 2006. július 28-i 1/2006 EU-Tunézia társulási tanácsi határozat hatálybalépéséről

66

  

Bizottság

  

2006/652/EK

 
 

*

EU-Svájci vegyes Bizottság 1/2006 határozata (2006. július 6.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai és másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás II. mellékletének (Szociális biztonság) módosításáról

67

  

2006/653/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. szeptember 25.) a Ciprusi Köztársaság számára az Európai Parlament és a Tanács 2003/54/EK irányelve egyes rendelkezéseitől való eltérés engedélyezéséről (az értesítés a C(2006) 4177. számú dokumentummal történt)

72
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office