←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 269
49. évfolyam
2006. szeptember 28.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1419/2006/EK rendelete (2006. szeptember 25.) a Szerződés 85. és 86. cikkének a tengeri szállításra történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 4056/86/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről és az 1/2003/EK rendelet hatályának a kabotázsra és a nemzetközi tramphajózási szolgáltatásokra való kiterjesztéséről (1)

1

  

A Bizottság 1420/2006/EK rendelete (2006. szeptember 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

4

 

*

A Bizottság 1421/2006/EK rendelete (2006. szeptember 27.) a kukorica harmadik országokból Spanyolországba történő importjára adható behozatali vámkedvezményre vonatkozó pályázat meghirdetéséről

6

  

A Bizottság 1422/2006/EK rendelete (2006. szeptember 27.) a 327/98/EK rendelet értelmében 2006 szeptemberének első tíz munkanapja során benyújtott, rizs behozatalára irányuló kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

7

 

*

A Bizottság 1423/2006/EK rendelete (2006. szeptember 26.) Bulgária és Románia vonatkozásában a mezőgazdasági kiadások terén a megfelelő intézkedések mechanizmusának létrehozásáról

10

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/651/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2006. szeptember 15.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság belga, görög, ír, ciprusi, holland, lengyel, portugál, finn, svéd és brit tagjainak, valamint két olasz tagjának kinevezéséről

13

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office