←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 263
49. évfolyam
2006. szeptember 23.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1401/2006/EK rendelete (2006. szeptember 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1402/2006/EK rendelete (2006. szeptember 22.) a Hollandia lobogója alatt a IV. ICES-övezetben (norvég vizek) közlekedő hajóknak az ördöghalra vonatkozó halászati tilalmáról

3

 

*

A Bizottság 1403/2006/EK rendelete (2006. szeptember 22.) a Belgium lobogója alatt az VIIIa. és VIIIb. ICES-övezetben közlekedő hajóknak a közönséges nyelvhalra vonatkozó halászati tilalmáról

5

 

*

A Bizottság 1404/2006/EK rendelete (2006. szeptember 22.) a Hollandia lobogója alatt a IIIa. ICES-övezetben (Skagerrak) közlekedő hajóknak a sima lepényhalra vonatkozó halászati tilalmáról

7

 

*

A Bizottság 2006/76/EK irányelve (2006. szeptember 22.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a klórtalonil hatóanyag specifikációjára vonatkozó módosításáról (1)

9

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/644/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. szeptember 20.) a többnyelvűséggel foglalkozó magas szintű munkacsoport létrehozásáról

12

  

2006/645/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. szeptember 20.) a tagállamok által az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak felszámolására és megfigyelésére 2006-ra benyújtott programok közösségi pénzügyi hozzájárulásáról szóló 2005/723/EK és 2005/873/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 4150. számú dokumentummal történt)

14

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office