←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 261
49. évfolyam
2006. szeptember 22.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1386/2006/EK rendelete (2006. szeptember 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1387/2006/EK rendelete (2006. szeptember 21.) a Közösség és a Bulgária és Románia között létrejött megállapodásokban foglalt keretek között a sertéshúságazat egyes termékeire vonatkozó behozatali engedélyek iránt 2006. szeptemberében benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

3

  

A Bizottság 1388/2006/EK rendelete (2006. szeptember 21.) az 1233/2006/EK rendelet keretében a sertéshús-ágazat egyes termékeiből 2006 szeptemberében rendelkezésre álló mennyiség meghatározásáról

5

  

A Bizottság 1389/2006/EK rendelete (2006. szeptember 21.) a sertéshúságazat egyes termékeire vonatkozó, 2006. október 1. és december 31. közötti időszakra szóló közösségi behozatali vámkontingensek keretében 2006 szeptemberében benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

7

  

A Bizottság 1390/2006/EK rendelete (2006. szeptember 21.) a gabonaágazatban 2006. szeptember 22-től alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

9

  

A Bizottság 1391/2006/EK rendelete (2006. szeptember 21.) a legkevésbé fejlett országokból származó rizsre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

12

  

A Bizottság 1392/2006/EK rendelete (2006. szeptember 21.) az 593/2004/EK és az 1251/96/EK rendeletben foglalt keretek között, a tojás- és a baromfihús-ágazat egyes termékeire vonatkozó behozatali engedélyek iránt 2006 szeptemberében benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

13

  

A Bizottság 1393/2006/EK rendelete (2006. szeptember 21.) a baromfihúsra és egyéb mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezelésük szabályozásáról szóló 774/94/EK tanácsi rendeletben foglalt keretek között, egyes baromfihús-alapú termékekre vonatkozó behozatali engedélyek iránt 2006 szeptemberében benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

15

  

A Bizottság 1394/2006/EK rendelete (2006. szeptember 21.) az 1232/2006/EK rendelet keretében a baromfihús-ágazat egyes termékeiből 2006 szeptemberében rendelkezésre álló mennyiség meghatározásáról

17

  

A Bizottság 1395/2006/EK rendelete (2006. szeptember 21.) a 2497/96/EK rendelet keretében a baromfihús-ágazat egyes termékeiből 2006 szeptemberében rendelkezésre álló mennyiség meghatározásáról

19

  

A Bizottság 1396/2006/EK rendelete (2006. szeptember 21.) a gabonaágazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

21

  

A Bizottság 1397/2006/EK rendelete (2006. szeptember 21.) az árpa exportjára a 935/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

22

  

A Bizottság 1398/2006/EK rendelete (2006. szeptember 21.) a zab exportjára az 1278/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

23

  

A Bizottság 1399/2006/EK rendelete (2006. szeptember 21.) a közönséges búza exportjára a 936/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

24

  

A Bizottság 1400/2006/EK rendelete (2006. szeptember 21.) a borágazat termékeire vonatkozó kiviteli engedélyek kiállításáról

25

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/635/Euratom

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. április 4.) az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) és Ukrajna Minisztertanácsa között létrejött, az atomenergia békés célú felhasználása terén való együttműködésről szóló megállapodás aláírásáról és megkötéséről

26

  

2006/635/Euratom

 
 

*

Megállapodás az Európai Atomenergia-közösség és Ukrajna Minisztertanácsa között az atomenergia békés felhasználásáról

27

  

2006/636/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. szeptember 12.) a 2007. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakra vonatkozó közösségi vidékfejlesztési támogatás tagállamonkénti és évenkénti összegének meghatározásáról (az értesítés a C(2006) 4024. számú dokumentummal történt)

32

  

2006/637/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. szeptember 13.) a Litván Köztársaságnak a távhőszolgáltatás tekintetében csökkentett HÉA-kulcs alkalmazása iránti kérelméről (az értesítés a C(2006) 4049. számú dokumentummal történt)

35
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office