←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 258
49. évfolyam
2006. szeptember 21.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1384/2006/EK rendelete (2006. szeptember 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1385/2006/EK rendelete (2006. szeptember 20.) a 638/2003/EK rendelet alapján az AKCS-országokból és a tengerentúli országokból és területekről származó rizsre 2006 szeptemberének első öt munkanapja során benyújtott kérelmek tekintetében a behozatali engedélyek kibocsátásáról

3

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/632/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. szeptember 19.) a brucellózist és a ragadós száj- és körömfájást vizsgáló közösségi referencialaboratóriumok számára a 2006. évre nyújtott közösségi pénzügyi támogatásról (az értesítés a C(2006) 4124. számú dokumentummal történt)

5

  

2006/633/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. szeptember 15.) a 2005/393/EK határozatnak a kéknyelvbetegséggel kapcsolatos korlátozás alá tartozó körzetek tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 4132. számú dokumentummal történt) (1)

7

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

2006/634/KKBP
A Politikai és Biztonsági Bizottság Darfur/3/2006 határozata (2006. július 25.) az Európai Unió szudáni különleges képviselője katonai tanácsadójának kinevezéséről

13

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office