←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 256
49. évfolyam
2006. szeptember 20.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1378/2006/EK rendelete (2006. szeptember 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1379/2006/EK rendelete (2006. szeptember 18.) a Portugália lobogója alatt a VIII. és IX. ICES-övezetben (közösségi és nemzetközi vizek) közlekedő hajóknak a villás tőkehalra vonatkozó halászati tilalmáról

3

  

A Bizottság 1380/2006/EK rendelete (2006. szeptember 19.) a marhahúságazathoz tartozó, Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéból és Namíbiából származó termékekre vonatkozó behozatali engedélyekről

5

  

A Bizottság 1381/2006/EK rendelete (2006. szeptember 19.) a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

7

 

*

A Bizottság 1382/2006/EK rendelete (2006. szeptember 19.) a Lettország lobogója alatt az V., XII. és XIV. ICES-övezetben (közösségi és nemzetközi vizek) közlekedő hajóknak az álsügérre vonatkozó halászati tilalmáról

9

 

*

A Bizottság 1383/2006/EK rendelete (2006. szeptember 19.) az Egyesült Királyság lobogója alatt a IV. ICES-övezetben (norvég vizek) közlekedő hajóknak a norvég menyhalra vonatkozó halászati tilalmáról

11

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/627/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2006. július 11.) a ciprusi túlzott költségvetési hiányról szóló 2005/184/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

13

  

2006/628/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2006. július 24.) a terrorizmus elleni küzdelem keretében a Schengeni Információs Rendszer egyes új funkcióinak bevezetéséről szóló, 871/2004/EK rendelet 1. cikke (4) és (5) bekezdése alkalmazási időpontjának meghatározásáról

15

  

2006/629/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2006. szeptember 15.) a Régiók Bizottsága egy litván teljes jogú tagjának kinevezéséről

16

  

2006/630/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2006. szeptember 15.) a Régiók Bizottsága három dán tagjának és öt dán póttagjának kinevezéséről

17

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés VI. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2006/631/IB határozata (2006. július 24.) a terrorizmus elleni küzdelem keretében a Schengeni Információs Rendszer egyes új funkcióinak bevezetéséről szóló 2005/211/IB határozat egyes rendelkezései alkalmazási időpontjának meghatározásáról

18
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office