←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 255
49. évfolyam
2006. szeptember 19.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1376/2006/EK rendelete (2006. szeptember 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1377/2006/EK rendelete (2006. szeptember 18.) az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló 1236/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról

3

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/626/Euratom

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. február 15.) az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 83. cikke alapján. A határozat legfontosabb rendelkezéseinek összefoglalása alább következik, a határozat teljes érvényének sérelme nélkül (az értesítés a C(2006) 412. számú dokumentummal történt) (1)

5

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendelethez (HL L 178., 2006.7.1.)

7

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office