←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 253
49. évfolyam
2006. szeptember 16.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1368/2006/EK rendelete (2006. június 27.) a Dissostichus fajok fogási dokumentációs rendszerének létrehozásáról szóló 1035/2001/EK rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 1369/2006/EK rendelete (2006. szeptember 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

7

 

*

A Bizottság 1370/2006/EK rendelete (2006. szeptember 15.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában Libanonba exportált termékek tekintetében a 800/1999/EK rendelettől és az 1043/2005/EK rendelettől való eltérésről

9

  

A Bizottság 1371/2006/EK rendelete (2006. szeptember 15.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 16. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vaj minimális értékesítési árának megállapításáról

11

  

A Bizottság 1372/2006/EK rendelete (2006. szeptember 15.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 16. egyedi pályázati eljárás tekintetében a tejszín, a vaj és a vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó maximális támogatás megállapításáról

13

  

A Bizottság 1373/2006/EK rendelete (2006. szeptember 15.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 16. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vajkoncentrátum maximális támogatásának megállapításáról

15

  

A Bizottság 1374/2006/EK rendelete (2006. szeptember 15.) a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 48. egyenkénti pályázati felhívásra

16

  

A Bizottság 1375/2006/EK rendelete (2006. szeptember 15.) a gabonaágazatban 2006. szeptember 16-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

17

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/622/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. december 21.) egy vállalati összefonódásnak a közös piaccal és az EGT-megállapodás működésével összeférhetőnek nyilvánításáról (COMP/M.3696 - E.ON/MOL) (az értesítés a C(2005) 5593. számú dokumentummal történt) (1)

20

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2006/623/KKBP együttes fellépése (2006. szeptember 15.) egy esetleges, európai uniós különleges képviselői komponenst is magában foglaló koszovói nemzetközi polgári misszió létrehozásának előkészítésében részt vevő uniós csoport létrehozásáról (NPM/EUKK előkészítő csoport)

29

 

*

A Tanács 2006/624/KKBP közös álláspontja (2006. szeptember 15.) a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2005/440/KKBP közös álláspont módosításáról

34

 

*

A Tanács 2006/625/KKBP közös álláspontja (2006. szeptember 15.) fegyverek és azokhoz kapcsolódó felszerelés libanoni entitások vagy egyének részére történő értékesítésének vagy beszerzésének, valamint a kapcsolódó szolgáltatások nyújtásának az ENSZ BT 1701 (2006) számú határozatával összhangban való tilalmáról

36

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office