←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 250
49. évfolyam
2006. szeptember 14.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1347/2006/EK rendelete (2006. szeptember 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1348/2006/EK rendelete (2006. szeptember 13.) az egyes cukorágazati termékeknek bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások keretében történő behozatalára vonatkozó behozatali engedélyek kiállításával kapcsolatos odaítélési együttható meghatározásáról

3

 

*

A Bizottság 1349/2006/EK rendelete (2006. szeptember 13.) a 990/2006/EK rendeletnek a tagállamok intervenciós hivatalai birtokában lévő gabonafélék kivitelére irányuló folyamatos pályázati felhívás tárgyát képező mennyiség tekintetében történő módosításáról

6

 

*

A Bizottság 1350/2006/EK rendelete (2006. szeptember 13.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes volfrámelektródák behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről

10

  

A Bizottság 1351/2006/EK rendelete (2006. szeptember 13.) az 573/2003/EK rendeletben előírt, kukoricára vonatkozó vámkontingens keretében alkalmazandó egységes elosztási együttható meghatározásáról

34
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office