←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 247
49. évfolyam
2006. szeptember 9.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1328/2006/EK rendelete (2006. szeptember 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1329/2006/EK rendelete (2006. szeptember 8.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban az egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1725/2003/EK rendeletnek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság IFRIC 8 és IFRIC 9 értelmezése tekintetében történő módosításáról (1)

3

 

*

A Bizottság 1330/2006/EK rendelete (2006. szeptember 8.) a banánágazatban a 2006. évre kiegészítő kompenzációs támogatási előleg nyújtásáról

9

  

A Bizottság 1331/2006/EK rendelete (2006. szeptember 8.) a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

10

  

A Bizottság 1332/2006/EK rendelete (2006. szeptember 8.) a gabonaágazatban 2006. szeptember 9-től alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

12

  

A Bizottság 1333/2006/EK rendelete (2006. szeptember 8.) a további feldolgozás nélkül exportált fehércukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről szóló 1298/2006/EK rendelet módosításáról

15

  

A Bizottság 1334/2006/EK rendelete (2006. szeptember 8.) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról szóló 1299/2006/EK rendelet módosításáról

17

  

A Bizottság 1335/2006/EK rendelete (2006. szeptember 8.) a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

19

  

A Bizottság 1336/2006/EK rendelete (2006. szeptember 8.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta módosításáról

20

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/608/EK

 
 

*

Az AKCS-EK Miniszterek Tanácsának 1/2006 határozata (2006. június 2.) a 2008-2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret meghatározásáról és a felülvizsgált AKCS-EK partnerségi megállapodás módosításáról

22

  

Bizottság

  

2006/609/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. augusztus 4.) az európai területi együttműködés célkitűzés keretében történő kötelezettségvállalási előirányzatok tagállamonkénti indikatív felosztásának a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra történő rögzítéséről (az értesítés a C(2006) 3473. számú dokumentummal történt)

26

  

A Tagállamok kormányképviselőinek Konferenciája

  

2006/610/EK

 
 

*

A tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott határozata (2006. július 17.) a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között létrejött, az AKCS-EK partnerségi megállapodással összhangban a 2008-2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret értelmében nyújtandó közösségi támogatás finanszírozásáról és az EK-Szerződés negyedik részének hatálya alá tartozó tengerentúli országok és területek számára nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról szóló belső megállapodás ideiglenes alkalmazásáról

30

  

2006/610/EK

 
 

*

Belső megállapodás a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között az AKCS-EK partnerségi megállapodással összhangban a 2008-2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret értelmében nyújtandó közösségi támogatás finanszírozásáról és az EK-Szerződés negyedik részének hatálya alá tartozó tengerentúli országok és területek számára nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról

32

  

2006/611/EK

 
 

*

Az Európai Közösség tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselőinek határozata (2006. április 10.) az AKCS-EK partnerségi megállapodás végrehajtása érdekében meghozandó intézkedésekről és követendő eljárásokról szóló, 2000. szeptember 18-i belső megállapodás módosításáról szóló megállapodás ideiglenes alkalmazásáról

46

  

2006/611/EK

 
 

*

Belső megállapodás a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között létrejött, az AKCS-EK partnerségi megállapodás végrehajtása érdekében meghozandó intézkedésekről és követendő eljárásokról szóló, 2000. szeptember 18-i belső megállapodás módosításáról

48

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office