←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 242
49. évfolyam
2006. szeptember 5.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1316/2006/EK rendelete (2006. május 22.) az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság között levélváltás formájában létrejött, a tengeri halászat terén folytatott együttműködésről szóló megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás 2001. augusztus 1-jétől2006. július 31-ig terjedő időszakra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyvet módosító jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazására vonatkozó megállapodás megkötéséről

1

  

A Bizottság 1317/2006/EK rendelete (2006. szeptember 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a többek között Romániából származó egyes varrat nélküli vas- és acélcsövek behozatalát érintő dömpingellenes eljárással kapcsolatban vállalt kötelezettség elfogadásáról szóló, 2006. június 23-i 2006/441/EK bizottsági határozathoz (HL L 175., 2006.6.29.)

5

 

*

Helyesbítés a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelethez (HL L 12., 2001.1.16.) (Magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 04. kötet, 42. o.)

6
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office