←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 240
49. évfolyam
2006. szeptember 2.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1314/2006/EK rendelete (2006. szeptember 1.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1315/2006/EK rendelete (2006. szeptember 1.) a gabonaágazatban 2006. szeptember 2-től alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

3

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/588/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. augusztus 29.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet 10. cikke szerinti modulációból eredő, a tagállamok részére a 2006-2012. évre odaítélendő összegek meghatározásáról (az értesítés a C(2006) 3839. számú dokumentummal történt)

6

  

2006/589/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. augusztus 31.) az aviglicin-hidroklorid, a mandipropamid és a meptil-dinocap hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe való lehetséges felvételével kapcsolatban a részletes vizsgálatra leadott dossziék hiánytalanságának elvi elismeréséről (az értesítés a C(2006) 3858. számú dokumentummal történt) (1)

9

  

2006/590/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. szeptember 1.) a 94/360/EK és a 2001/812/EK határozatok harmadik országokból származó termékek állat-egészségügyi ellenőrzéseinek tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 3868. számú dokumentummal történt) (1)

11

  

2006/591/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. szeptember 1.) a 2005/393/EK határozatnak a kéknyelvbetegséggel kapcsolatban korlátozás alá vont körzetek tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 3947. számú dokumentummal történt) (1)

15

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az egyes borászati termékek leírása, jelölése, kiszerelése és oltalma tekintetében az 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 753/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2005. szeptember 15-i 1512/2005/EK bizottsági rendelethez (HL L 241., 2005.9.17.)

20

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office