←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 236
49. évfolyam
2006. augusztus 31.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1288/2006/EK rendelete (2006. augusztus 25.) a 2026/97/EK rendelet 18. cikkének megfelelő lejárati felülvizsgálatot követően az Indiából származó polietilén-tereftalát (PET) fólia behozatala vonatkozásában végleges kiegyenlítő vám kivetéséről szóló 367/2006/EK rendelet módosításáról és a többek között Indiából származó polietilén-tereftalát fólia behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1676/2001/EK rendelet módosításáról

1

 

*

A Tanács 1289/2006/EK rendelete (2006. augusztus 25.) a Koreai Köztársaságból származó egyes dobozos hűtőgépek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről

11

  

A Bizottság 1290/2006/EK rendelete (2006. augusztus 30.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

18

 

*

A Bizottság 1291/2006/EK rendelete (2006. augusztus 30.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben meghatározott egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 795/2004/EK rendelet módosításáról

20

 

*

A Bizottság 1292/2006/EK rendelete (2006. augusztus 30.) a Spanyolország lobogója alatt az I. és II. (norvég vizek) ICES-övezetben közlekedő hajóknak a tőkehalra vonatkozó halászati tilalmáról

22

 

*

A Bizottság 1293/2006/EK rendelete (2006. augusztus 30.) a Németország lobogója alatt a IV. (norvég vizek) ICES-övezetben közlekedő hajóknak az ördöghalra vonatkozó halászati tilalmáról

24

 

*

A Bizottság 1294/2006/EK rendelete (2006. augusztus 30.) a Németország lobogója alatt a IV. (norvég vizek) ICES-övezetben közlekedő hajóknak a norvég menyhalra vonatkozó halászati tilalmáról

26

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/585/EK

 
 

*

A Bizottság ajánlása (2006. augusztus 24.) a kulturális anyagok digitalizálásáról és online hozzáférhetőségéről, valamint a digitális megőrzésről

28

  

2006/586/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. augusztus 25.) a kromafenozid, a haloszulfuron, a tembotrion, a valifenal és a cukkini sárga mozaik vírus legyengített törzse hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe való lehetséges felvételével kapcsolatban a részletes vizsgálatra benyújtottt dossziék hiánytalanságának elvi elismeréséről (az értesítés a C(2006) 3820. számú dokumentummal történt) (1)

31

  

Az Európai Unió általános költségvetéséhez csatolt dokumentumok

  

2006/587/EK, Euratom

 
 

*

Az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökség (EMEA) első költségvetés-módosítása 2006-re vonatkozóan

34

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az egyes GATT-kontingensek alapján 2007-ben az Amerikai Egyesült Államokba exportálandó sajtokra vonatkozó kiviteli engedélyek elosztására vonatkozó eljárás megnyitásáról szóló, 2006. augusztus 29-i 1285/2006/EK bizottsági rendelethez (  HL L 235., 2006.8.30.)

35

 

*

Helyesbítés a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól szóló, 2005. december 1-jei 2005/85/EK tanácsi irányelvhez (  HL L 326., 2005.12.13.)

35

 

*

Helyesbítés a Kábítószerek és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának létrehozásáról szóló 302/93/EGK rendelet módosításáról szóló, 2003. június 18-i 1651/2003/EK tanácsi rendelethez (  HL L 245., 2003.9.29.) (Magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 04. kötet, 440. o.)

36

 

*

Helyesbítés a harmadik államok két vagy több tagállam területéről kiutasított állampolgárainak két vagy több tagállam területéről történő kitoloncolására szolgáló közös légi járatok szervezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/573/EK tanácsi határozathoz (  HL L 261., 2004.8.6.)

36

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office