←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 235
49. évfolyam
2006. augusztus 30.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1283/2006/EK rendelete (2006. augusztus 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1284/2006/EK rendelete (2006. augusztus 29.) a takarmányokban lévő egyes adalékanyagok végleges engedélyezéséről (1)

3

 

*

A Bizottság 1285/2006/EK rendelete (2006. augusztus 29.) az egyes GATT-kontingensek alapján 2007-ben az Amerikai Egyesült Államokba exportálandó sajtokra vonatkozó kiviteli engedélyek elosztására vonatkozó eljárás megnyitásáról

8

 

*

A Bizottság 1286/2006/EK rendelete (2006. augusztus 29.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 70. alkalommal történő módosításáról

14

 

*

A Bizottság 2006/74/EK irányelve (2006. augusztus 21.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a diklórprop-P, a metkonazol, a pirimetanil és a triklopir hatóanyagként való felvételének céljából történő módosításáról (1)

17

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendelethez (HL L 58., 2006.2.28.)

23

 

*

Helyesbítés az európai audiovizuális alkotások fejlesztését, forgalmazását és promócióját előmozdító program végrehajtásáról (MEDIA Plus - Fejlesztés, forgalmazás és promóció) (2001-2005) szóló 2000/821/EK tanácsi határozat módosításáról szóló, 2004. április 29-i 846/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozathoz (HL L 157., 2004.4.30.) (Magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 34. kötet, 824. o.)

23

 

*

Helyesbítés az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 311., 2001.11.28.) (Magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 27. kötet, 69. o.)

24

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office