←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 234
49. évfolyam
2006. augusztus 29.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1280/2006/EK rendelete (2006. augusztus 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1281/2006/EK rendelete (2006. augusztus 28.) a 2005/2006-os gazdasági évre vonatkozóan a tejre és a tejtermékekre kivetett illeték felvásárlók és termelők általi megfizetésének határideje tekintetében az 595/2004/EK rendelettől való eltérésről

3

 

*

A Bizottság 1282/2006/EK rendelete (2006. augusztus 17.) a tejre és tejtermékekre vonatkozó kiviteli engedélyek és export-visszatérítések tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó különleges részletes szabályok megállapításáról

4

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/581/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. augusztus 7.) a bűnözéssel és büntető igazságszolgáltatással kapcsolatos adatokra irányuló szakpolitikai igényekkel foglalkozó szakértői csoport felállításáról

29

  

2006/582/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. augusztus 28.) a Kínai Népköztársaságból és Indiából származó védő cipőorral ellátott lábbelikre vonatkozó dömpingellenes eljárás megszüntetéséről

33

  

2006/583/EK

 

*

A Bizottság Ajánlása (2006. augusztus 17.) a gabonákban és gabonakészítményekben a Fusarium-toxin-szennyezés megelőzéséről és csökkentéséről (1)

35

  

2006/584/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. augusztus 25.) a beflubutamid új hatóanyagra vonatkozó ideiglenes engedélyek tagállamok által történő meghosszabbításának engedélyezéséről (az értesítés a C(2006) 3806. számú dokumentummal történt) (1)

41

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2000. május 29-i 1346/2000/EK tanácsi rendelethez (HL L 160., 2000.6.30.) (Magyar nyelvű különkiadás 19. kötet, 01. fejezet, 191. o.)

43

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office