←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 233
49. évfolyam
2006. augusztus 26.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1275/2006/EK rendelete (2006. augusztus 25.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1276/2006/EK rendelete (2006. augusztus 25.) a 930/2006/EK rendeletnek a 2006. október 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan egyes baromfihústermékek behozatalának engedélyezése iránt benyújtható kérelmekben igényelhető mennyiség tekintetében történő módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1277/2006/EK rendelete (2006. augusztus 25.) a cseh intervenciós hivatal birtokában lévő kukoricának a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás tárgyát képező mennyiség tekintetében az 1845/2005/EK rendelet módosításáról

5

 

*

A Bizottság 1278/2006/EK rendelete (2006. augusztus 25.) a 2006-2007-es gazdasági évre vonatkozó, a Finnországban és Svédországban termesztett zabot érintő különleges intervenciós intézkedésről

6

 

*

A Bizottság 1279/2006/EK rendelete (2006. augusztus 25.) a 2005/2006-os gazdasági évre a cukkorrépa minimálárának, valamint a termelési illetékeknek és a kiegészítő illetéknek a közös valutát be nem vezető tagállamok valutáira való egyedi mezőgazdasági átváltási árfolyamai meghatározásáról

10
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office