←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 232
49. évfolyam
2006. augusztus 25.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1264/2006/EK rendelete (2006. augusztus 21.) az Orosz Föderációból és Ukrajnából származó szilícium-karbid behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedéseket érintő vizsgálatok megszüntetéséről, valamint a 384/96/EK rendelet 11. cikke (2) bekezdése szerinti megszűnési felülvizsgálatot követően a Kínai Népköztársaságból származó szilícium-karbid behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről

1

  

A Bizottság 1265/2006/EK rendelete (2006. augusztus 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

21

  

A Bizottság 1266/2006/EK rendelete (2006. augusztus 24.) a tej és tejtermékek export-visszatérítésének megállapításáról

23

  

A Bizottság 1267/2006/EK rendelete (2006. augusztus 24.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

27

  

A Bizottság 1268/2006/EK rendelete (2006. augusztus 24.) az 582/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati felhívás keretében a sovány tejporra vonatkozó export-visszatérítés megtagadásáról

29

  

A Bizottság 1269/2006/EK rendelete (2006. augusztus 24.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 15. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vaj minimális értékesítési árának megállapításáról

30

  

A Bizottság 1270/2006/EK rendelete (2006. augusztus 24.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 15. egyedi pályázati eljárás tekintetében a tejszín, a vaj és a vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó maximális támogatás megállapításáról

32

  

A Bizottság 1271/2006/EK rendelete (2006. augusztus 24.) a 796/2006/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében zajló 5. egyedi pályázati felhívásról

34

  

A Bizottság 1272/2006/EK rendelete (2006. augusztus 24.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 15. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vajkoncentrátum maximális támogatásának megállapításáról

35

  

A Bizottság 1273/2006/EK rendelete (2006. augusztus 24.) a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 47. egyenkénti pályázati felhívásra

36

  

A Bizottság 1274/2006/EK rendelete (2006. augusztus 24.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

37

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/579/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. augusztus 24.) 2005-ben Dániában a baromfipestis felszámolására irányuló közösségi pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2006) 3805. számú dokumentummal történt)

40

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 67. alkalommal történő módosításáról szóló, 2006. augusztus 9-i 1210/2006/EK bizottsági rendelethez (HL L 219., 2006.8.10.)

42
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office