←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 230
49. évfolyam
2006. augusztus 24.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1260/2006/EK rendelete (2006. augusztus 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1261/2006/EK rendelete (2006. augusztus 23.) a 08030019 KN-kód alá tartozó, AKCS-országokból származó banán behozatalára vonatkozó vámkontingensnek a 2006. március 1-jétőldecember 31-ig terjedő időszakra történő megnyitásáról és kezeléséről szóló 219/2006/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1262/2006/EK rendelete (2006. augusztus 23.) az Atlanti-óceán észak-keleti részén a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatot folytató hajók jegyzéke tekintetében az 51/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról

4

 

*

A Bizottság 1263/2006/EK rendelete (2006. augusztus 23.) a Libanonba exportált mezőgazdasági termékek tekintetében az 1464/95/EK, a 174/1999/EK, a 800/1999/EK, valamint az 1291/2000/EK, az 1342/2003/EK, a 633/2004/EK, az 1138/2005/EK, a 951/2006/EK és a 958/2006/EK rendelettől való eltérésről

6

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/578/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. augusztus 23.) a rizstermékekben a nem engedélyezett géntechnológiával módosított LL RICE 601-szervezetre vonatkozó szükségintézkedésekről (az értesítés a C(2006) 3863. számú dokumentummal történt) (1)

8

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a polgári légiközlekedés biztonsága területén közös szabályok létrehozásáról szóló, 2002. december 16-i 2320/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 355., 2002.12.30.) (Magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 07. kötet, 181. o.)

11

 

*

Helyesbítés a Kábítószerek és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának létrehozásáról szóló 302/93/EGK rendelet módosításáról szóló, 1994. december 22-i 3294/94/EK tanácsi rendelethez (HL L 341., 1994.12.30.) (Magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 01. kötet, 310. o.)

26

 

*

Helyesbítés a Kábítószerek és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának létrehozásáról szóló 302/93/EGK rendelet módosításáról szóló, 2000. szeptember 28-i 2220/2000/EK tanácsi rendelethez (HL L 253., 2000.10.7.) (Magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 03. kötet, 198. o.)

26

 

*

Helyesbítés a közlekedési ágazatban a bioüzemanyagok, illetve más megújuló üzemanyagok használatának előmozdításáról szóló, 2003. május 8-i 2003/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 123., 2003.5.17.) (Magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 31. kötet, 188. o.)

26

 

*

Helyesbítés a környezetvédelmi célú pénzügyi eszközről (LIFE) szóló, 2000. július 17-i 1655/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 192., 2000.7.28.) (Magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 05. kötet, 121. o.)

27

 

*

Helyesbítés a tagállamok dohánytermékek reklámozására és szponzorálására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről szóló, 2003. május 26-i 2003/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 152., 2003.6.20.) (Magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 07. kötet, 460. o.)

27

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office