←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 229
49. évfolyam
2006. augusztus 23.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1258/2006/EK rendelete (2006. augusztus 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1259/2006/EK rendelete (2006. augusztus 11.) az 51/2006/EK tanácsi rendeletnek a norvégtőkehal-állománynak a IIa (közösségi vizek), IIIa és IV (közösségi vizek) ICES-övezetben folytatott halászatára vonatkozó fogási korlátozások tekintetében történő módosításáról

3

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/575/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. augusztus 17.) az állategészségügy és az állatjólét területén a számítástechnikai támogatásra és tájékoztatási intézkedésekre vonatkozó 2006. évi kiadások finanszírozásáról

5

  

2006/576/EK

 

*

A Bizottság ajánlása (2006. augusztus 17.) a deoxinivalenol, a zearalenon, az ochratoxin-A, a T-2, a HT-2 és a fumonizinek állati takarmányozásra szánt termékekben való előfordulásáról (1)

7

  

2006/577/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. augusztus 22.) a kéknyelvbetegség elleni bizonyos védintézkedésekről (az értesítés a C(2006) 3849. számú dokumentummal történt) (1)

10

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a cigaretták adójának közelítéséről szóló 92/79/EGK irányelv, a cigarettán kívüli dohánygyártmányok adójának közelítéséről szóló 92/80/EGK irányelv és a dohánygyártmányok fogyasztását érintő, a forgalmi adón kívüli egyéb adókról szóló 95/59/EK irányelv módosításáról szóló, 1999. július 29-i 1999/81/EK tanácsi irányelvhez (HL L 211., 1999.8.11.) (Magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 01. kötet, 326. o.)

15

 

*

Helyesbítés a közösségi ökocímke módosított odaítélési rendszeréről szóló, 2000. július 17-i 1980/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 237., 2000.9.21.) (Magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 03. kötet, 147. o.)

16

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office