←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 228
49. évfolyam
2006. augusztus 22.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1254/2006/EK rendelete (2006. augusztus 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1255/2006/EK rendelete (2006. augusztus 21.) a baromfihúsra és egyes más mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezelésük szabályozásáról szóló 774/94/EK tanácsi rendeletben előírt behozatali szabályoknak a baromfihús-ágazatban történő alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1431/94/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1256/2006/EK rendelete (2006. augusztus 21.) az egyes tagállamok tojás- és baromfiágazatában végrehajtott bizonyos rendkívüli piactámogatási intézkedésekről szóló 1010/2006/EK rendelet módosításáról

9

 

*

A Bizottság 1257/2006/EK rendelete (2006. augusztus 21.) egy, az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásában szereplő földrajzi jelzés termékleírására irányuló módosítás jóváhagyásáról (Nocciola di Giffoni (OFJ))

17

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/573/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. augusztus 18.) a foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság tagjainak új hivatali időre szóló kinevezéséről

22

  

2006/574/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. augusztus 18.) a 2005/734/EK határozatnak a madárinfluenza terjedése elleni bizonyos további veszélycsökkentő intézkedések tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 3702. számú dokumentummal történt) (1)

24

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a feltételes hozzáférésen alapuló, vagy abból álló szolgáltatások jogi védelméről szóló, 1998. november 20-i 98/84/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 320., 1998.11.28.) (Magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 03. kötet, 147. o.)

27

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office