←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 227
49. évfolyam
2006. augusztus 19.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1247/2006/EK rendelete (2006. augusztus 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1248/2006/EK, Euratom rendelete (2006. augusztus 7.) az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2342/2002/EK, Euratom rendelet módosításáról

3

  

A Bizottság 1249/2006/EK rendelete (2006. augusztus 18.) a finomítóüzemek 2006. július 1-jétől2007. szeptember 30-ig tartó időszakban történő ellátása céljából az AKCS-országokból és az Indiából származó nyers nádcukor kiegészítő mennyiségének meghatározásáról

22

 

*

A Bizottság 1250/2006/EK rendelete (2006. augusztus 18.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetően ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályozásáról szóló 1973/2004/EK rendelet módosításáról

23

  

A Bizottság 1251/2006/EK rendelete (2006. augusztus 18.) a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

38

  

A Bizottság 1252/2006/EK rendelete (2006. augusztus 18.) a 796/2006/EK rendeletnek azon tagországok jegyzéke tekintetében történő módosításáról, amelyekben a 2006. augusztus 31-ig tartó időszakban megkezdik a vaj pályázati eljárás keretében történő felvásárlását

40

  

A Bizottság 1253/2006/EK rendelete (2006. augusztus 18.) a marhahúságazathoz tartozó, Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéból és Namíbiából származó termékekre vonatkozó behozatali engedélyekről

41

 

*

A Bizottság 2006/72/EK irányelve (2006. augusztus 18.) a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás érdekében a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok egyes alkatrészeiről és jellemzőiről szóló 97/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról (1)

43

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/570/EK

 

*

A Bizottság határozata (2004. december 14.) egy állami támogatásról, amelyet Németország ad a bajor gépköröknek (az értesítés a C(2004) 4771. számú dokumentummal történt)

46

  

2006/571/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. augusztus 14.) a bulgáriai Newcastle-betegség (baromfipestis) elleni védekezési intézkedésekről szóló 2005/648/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 3622. számú dokumentummal történt) (1)

58

  

2006/572/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. augusztus 18.) a 2005/393/EK határozatnak a Spanyolországban és Portugáliában a kéknyelv-betegséggel kapcsolatban korlátozás alá vont körzetek tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 3700. számú dokumentummal történt) (1)

60

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 1989. október 3-i 89/552/EGK tanácsi irányelvhez (HL L 298., 1989.10.17.) (Magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 01. kötet, 224. o.)

62

 

*

Helyesbítés a szolgáltatásnyújtás szabadsága elvének a tagállamokon belüli tengeri fuvarozásra (tengeri kabotázs) történő alkalmazásáról szóló, 1992. december 7-i 3577/92/EGK tanácsi rendelethez (HL L 364., 1992.12.12.) (Magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 02. kötet, 10. o.)

62

 

*

Helyesbítés a Szerződés 104a. cikkében említett kiváltságos hozzáférés tilalmának alkalmazásához szükséges fogalmak meghatározásáról szóló, 1993. december 13-i 3604/93/EK tanácsi rendelethez (HL L 332., 1993.12.31.) (Magyar nyelvű különkiadás 10. fejezet, 01. kötet, 30. o.)

63

 

*

Helyesbítés a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott, egy ideiglenes úti okmány létrehozásáról szóló, 1996. június 25-i 96/409/KKBP határozathoz (HL L 168., 1996.7.6.) (Magyar nyelvű különkiadás 18. fejezet, 01. kötet, 26. o.)

63

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office