←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 225
49. évfolyam
2006. augusztus 17.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1230/2006/EK rendelete (2006. augusztus 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1231/2006/EK rendelete (2006. augusztus 16.) az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet I. és II. mellékletének a ceftiofur és a polioxietilén szorbitán monoleát és trioleát tekintetében történő módosításáról (1)

3

 

*

A Bizottság 1232/2006/EK rendelete (2006. augusztus 16.) az Amerikai Egyesült Államok részére a baromfihúsra vonatkozóan kiutalt behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről

5

 

*

A Bizottság 1233/2006/EK rendelete (2006. augusztus 16.) az Amerikai Egyesült Államok részére a sertéshúsra vonatkozóan kiutalt behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről

14

 

*

A Bizottság 1234/2006/EK rendelete (2006. augusztus 16.) a harmadik országokban különleges behozatali bánásmódban részesíthető marha- és borjúhústermékek exporttámogatásának alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2973/79/EGK rendelet módosításáról

21

 

*

A Bizottság 1235/2006/EK rendelete (2006. augusztus 16.) a 2006/2007 értékesítési kampányra vonatkozóan bizonyos aszalási célú mazsolaszőlő-fajták művelési támogatásának és a filoxérával sújtott szőlőültetvények újratelepítési támogatásának meghatározásáról

22

  

A Bizottság 1236/2006/EK rendelete (2006. augusztus 16.) a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

24

  

A Bizottság 1237/2006/EK rendelete (2006. augusztus 16.) a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzára vonatkozóan a 2375/2002/EK rendelet által előírt III. alkontingens keretében alkalmazandó odaítélési együttható rögzítéséről

26

  

A Bizottság 1238/2006/EK rendelete (2006. augusztus 16.) a 573/2003/EK rendeletben előírt, búzára vonatkozó vámkontingens keretében alkalmazandó egységes elosztási együttható meghatározásáról

27

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/564/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. augusztus 11.) a Diabrotica virgifera Le Conte Közösségen belüli elterjedése elleni szükséghelyzeti intézkedésekről szóló 2003/766/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 3582. számú dokumentummal történt)

28

  

2006/565/EK

 

*

A Bizottság ajánlása (2006. augusztus 11.) a Diabrotica virgifera Le Conte-nak a Közösségen belül annak előfordulását megerősítő térségekben történő továbbterjedésének visszaszorítását célzó elszigetelési programokról

30

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office