←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 221
49. évfolyam
2006. augusztus 12.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1220/2006/EK rendelete (2006. augusztus 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1221/2006/EK rendelete (2006. augusztus 11.) a piaci mechanizmusokra tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1623/2000/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1222/2006/EK rendelete (2006. augusztus 11.) az 1493/1999/EK tanácsi rendelet 30. cikkében előírt krízislepárlásnak egyes olaszországi borokra vonatkozóan történő megindításáról szóló 944/2006/EK rendelet módosításáról

4

 

*

A Bizottság 1223/2006/EK rendelete (2006. augusztus 10.) a Spanyolország lobogója alatt a 3M. NAFO-övezetben közlekedő hajóknak az álsügérre vonatkozó halászati tilalmáról

5

  

A Bizottság 1224/2006/EK rendelete (2006. augusztus 11.) a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

7

 

*

A Tanács 2006/69/EK irányelve (2006. július 24.) a 77/388/EGK irányelvnek a hozzáadottérték-adó kivetésére vonatkozó eljárás egyszerűsítése, illetve az adókijátszás vagy adókikerülés megakadályozására szolgáló egyes intézkedések tekintetében történő módosításáról, valamint egyes, eltéréseket biztosító határozatok hatályon kívül helyezéséről

9

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/561/EK

 

*

Az EK-Dánia/Feröer-szigetek vegyes bizottság 1/2006 határozata (2006. július 13.) az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia kormánya és a Feröer-szigetek helyi kormánya között létrejött megállapodás 1. jegyzőkönyve mellékletében szereplő I. és II. táblázat módosításáról

15

  

Európai Központi Bank

  

2006/562/EK

 

*

Az Európai Központi Bank iránymutatása (2006. augusztus 3.) a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolási rendszerről (TARGET) szóló, EKB/2005/16 iránymutatás módosításáról (EKB/2006/11)

17
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office