←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 220
49. évfolyam
2006. augusztus 11.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1212/2006/EK rendelete (2006. augusztus 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1213/2006/EK rendelete (2006. augusztus 10.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

3

  

A Bizottság 1214/2006/EK rendelete (2006. augusztus 10.) a 958/2006/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

5

  

A Bizottság 1215/2006/EK rendelete (2006. augusztus 10.) a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

6

  

A Bizottság 1216/2006/EK rendelete (2006. augusztus 10.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta módosításáról

7

 

*

A Bizottság 1217/2006/EK rendelete (2006. augusztus 10.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 68. alkalommal történő módosításáról

9

  

A Bizottság 1218/2006/EK rendelete (2006. augusztus 10.) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról szóló 1143/2006/EK rendelet módosításáról

11

  

A Bizottság 1219/2006/EK rendelete (2006. augusztus 10.) a közönséges búza exportjára az 936/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

13

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a biztosítási szolgáltatási statisztikák jellemzőinek meghatározásáról szóló, 1999. május 27-i 1225/1999/EK bizottsági rendelethez (HL L 154., 1999.6.19.) (Magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 03. kötet, 165. o.)

14

 

*

Helyesbítés a biztosítási szolgáltatási statisztikákkal kapcsolatban nyújtandó eltérésekről szóló, 1999. május 28-i 1226/1999/EK bizottsági rendelethez (HL L 154., 1999.6.19.) (Magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 03. kötet, 210. o.)

14

 

*

Helyesbítés a biztosítási szolgáltatási statisztikai adatok továbbításának technikai formátumáról szóló, 1999. május 28-i 1227/1999/EK bizottsági rendelethez (HL L 154., 1999.6.19.) (Magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 03. kötet, 239. o.)

14

 

*

Helyesbítés a biztosítási szolgáltatási statisztikákhoz készítendő adatsorokról szóló, 1999. május 28-i 1228/1999/EK bizottsági rendelethez (HL L 154., 1999.6.19.) (Magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 03. kötet, 255. o.)

15

 

*

Helyesbítés a közösségi ökocímke kérelmezési díjának és éves díjainak meghatározásáról szóló 2000/728/EK határozat módosításáról szóló, 2003. május 22-i 2003/393/EK bizottsági határozathoz (HL L 135., 2003.6.3.) (Magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 07. kötet, 459. o.)

16

 

*

Helyesbítés a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló, 2003. június 3-i 2003/48/EK tanácsi irányelvhez (HL L 157., 2003.6.26.) (Magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 01. kötet, 369. o.)

16
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office