←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 219
49. évfolyam
2006. augusztus 10.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1202/2006/EK rendelete (2006. augusztus 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1203/2006/EK rendelete (2006. augusztus 9.) az 1440/2005/EK tanácsi rendelet V. mellékletének az egyes acéltermékek keretmennyiségére vonatkozó módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1204/2006/EK rendelete (2006. augusztus 9.) az 1899/2005/EK tanácsi rendelet V. mellékletének az egyes acéltermékek keretmennyiségére vonatkozó módosításáról

5

 

*

A Bizottság 1205/2006/EK rendelete (2006. augusztus 9.) a termelőknek fizetendő minimumár megállapításáról az aszalt szilva esetében, valamint az aszalt szilvára vonatkozó termelési támogatás összegének meghatározásáról, a 2006/2007 értékesítési kampányra vonatkozóan

7

 

*

A Bizottság 1206/2006/EK rendelete (2006. augusztus 9.) a feldolgozatlan szárított szőlő és szárított füge raktározásához nyújtott támogatás összegének a 2005/2006-os gazdasági évre történő meghatározásáról

8

 

*

A Bizottság 1207/2006/EK rendelete (2006. augusztus 9.) a feldolgozatlan szárított szőlő és szárított füge raktározási ügynökségek által alkalmazandó felvásárlási árának a 2006/2007 gazdasági évre történő meghatározásáról

9

 

*

A Bizottság 1208/2006/EK rendelete (2006. augusztus 8.) az Egyesült Királyság lobogója alatt a IIa (közösségi vizek), IIIa, IIIb, c, d (közösségi vizek) és IV ICES-övezetben közlekedő hajóknak a makrélára vonatkozó halászati tilalmáról

10

 

*

A Bizottság 1209/2006/EK rendelete (2006. augusztus 9.) az Egyesült Királyság lobogója alatt a VI és VII ICES-övezetben (közösségi és nemzetközi vizek) közlekedő hajóknak a kék menyhalra vonatkozó halászati tilalmáról

12

 

*

A Bizottság 1210/2006/EK rendelete (2006. augusztus 9.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 67. alkalommal történő módosításáról

14

  

A Bizottság 1211/2006/EK rendelete (2006. augusztus 9.) a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

20

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

 

*

A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Izrael Állam közötti euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyvének hatálybalépésére vonatkozó tájékoztatás

22

  

Bizottság

  

2006/558/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. augusztus 2.) az Európai Közösség nevében a Francia Köztársaság kormánya és Ő Főméltósága a Monacói Herceg kormánya közötti monetáris egyezmény mellékleteinek aktualizálásáról

23

  

2006/559/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. augusztus 8.) a 2002/300/EK határozatnak a Bonamia ostreae és/vagy Marteilia refringens vonatkozásában mentes övezetek jegyzékéből kizárt területek tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 3518. számú dokumentummal történt) (1)

28

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés VI. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2006/560/IB határozata (2006. július 24.) a tagállamok bűnüldöző szervei által külföldre kiküldött összekötő tisztviselők közös alkalmazásáról szóló 2003/170/IB határozat módosításáról

31

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office