←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 218
49. évfolyam
2006. augusztus 9.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1199/2006/EK rendelete (2006. augusztus 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1200/2006/EK rendelete (2006. augusztus 8.) a cseh intervenciós hivatal birtokában lévő, Belgiumban tárolt árpa kivitelére irányuló folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

3

 

*

A Bizottság 1201/2006/EK rendelete (2006. augusztus 8.) a hasított sertés közösségi piaci árának kiszámításához alkalmazandó súlyozási együtthatóknak a 2006/2007-es gazdasági évre történő meghatározásáról

10

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/554/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. július 27.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak a közösségi finanszírozásból való kizárásáról (az értesítés a C(2006) 3331. számú dokumentummal történt)

12

  

2006/555/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. augusztus 3.) egyes lengyelországi hús-, hal- és tejágazati létesítményekre vonatkozóan a 2003-as csatlakozási okmány XII. melléklete B. függelékének módosításáról (az értesítés a C(2006) 3462. számú dokumentummal történt) (1)

17

  

2006/556/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. augusztus 4.) a 92/452/EGK határozatnak egyes amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő és embrió-előállító munkacsoportok tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 3456. számú dokumentummal történt) (1)

20

  

2006/557/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. augusztus 8.) az Orosz Föderációból származó kálium-klorid behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárással kapcsolatban felajánlott kötelezettségvállalások elfogadásáról szóló 2005/802/EK határozat módosításáról

22

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezéséről szóló 2309/93/EGK tanácsi rendelettel összhangban a Közösségben vagy harmadik országban előforduló feltételezett, nem várt enyhe mellékhatások bejelentésére vonatkozó intézkedések megállapításáról szóló, 1995. március 10-i 540/95/EK bizottsági rendelethez (HL L 55., 1995.3.11.) (Magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 15. kötet, 48. o.)

24

 

*

Helyesbítés a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2003. szeptember 11-i 1789/2003/EK bizottsági rendelethez (HL L 281., 2003.10.30.) (Magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 14. kötet, 3. o.)

24

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office