←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 217
49. évfolyam
2006. augusztus 8.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1195/2006/EK rendelete (2006. július 18.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletének módosításáról (1)

1

  

A Bizottság 1196/2006/EK rendelete (2006. augusztus 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

4

 

*

A Bizottság 1197/2006/EK rendelete (2006. augusztus 7.) a hasított sertések közösségi osztályozási rendszerének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2967/85/EGK rendelet módosításáról

6

 

*

A Tanács 2006/67/EK irányelve (2006. július 24.) a tagállamok minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről (kodifikált változat) (1)

8

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/550/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. június 9.) az Európai Közösség és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti, a légiközlekedési szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

16

  

2006/550/EK

 

*

Megállapodás az Európai Közösség és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között a légiközlekedési szolgáltatások egyes kérdéseiről

17

  

2006/551/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. július 24.) a Közösségi Növényfajta-hivatal elnökének kinevezéséről

28

  

Bizottság

  

2006/552/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. augusztus 3.) a 2003/85/EK irányelv XI. mellékletének a ragadós száj- és körömfájás élővírusának vakcina-előállítás céljából végzett kezelésére feljogosított laboratóriumok jegyzékének tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 3447. számú dokumentummal történt) (1)

29

  

2006/553/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. augusztus 4.) a klasszikus sertéspestis elleni marker vakcina Közösség általi, e vakcina közösségi készleteinek növelése céljából történő vásárlásáról (az értesítés a C(2006) 3461. számú dokumentummal történt)

31

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a sertéshúsra és egyes más mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezelésük szabályozásáról szóló 774/94/EK tanácsi rendeletben előírt behozatali szabályok sertéshúságazatban történő alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1994. június 22-i 1432/94/EK bizottsági rendelethez (HL L 156., 1994.6.23.) (Magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 05. kötet, 231. o.)

33

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office