←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 215
49. évfolyam
2006. augusztus 5.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1190/2006/EK rendelete (2006. augusztus 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1191/2006/EK rendelete (2006. augusztus 4.) a sertéshúságazatra vonatkozóan vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről szóló 1458/2003/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1192/2006/EK rendelete (2006. augusztus 4.) az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tagállamokban engedélyezett üzemek jegyzékeinek tekintetében történő végrehajtásáról (1)

10

 

*

A Bizottság 1193/2006/EK rendelete (2006. augusztus 4.) a Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása következtében a borágazatban alkalmazandó átmeneti intézkedések megállapításáról szóló 1990/2004/EK rendelet módosításáról

12

  

A Bizottság 1194/2006/EK rendelete (2006. augusztus 4.) az 1493/1999/EK tanácsi rendelet 30. cikkében előírt krízislepárlásnak a portugáliai asztali borokra vonatkozóan történő megindításáról

13

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/543/EK

 

*

A Tanács határozata (2005. november 8.) az Európai Közösség és a Libanoni Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

15

  

2006/543/EK

 

*

Megállapodás Az Európai Közösség és a Libanoni Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről

17

  

2006/544/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. július 18.) a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról

26

  

2006/545/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. július 18.) a növényfajták Horvátországban elvégzett hatósági vizsgálatának egyenértékűségéről (1)

28

  

A Tagállamok kormányképviselőinek Konferenciája

  

2006/546/EK, Euratom

 

*

A Tagállamok kormányképviselőinek határozata (2006. július 6.) az Európai Közösségek Bírósága egy bírájának kinevezéséről

30

  

Bizottság

  

2006/547/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. augusztus 1.) a közösségi légifuvarozók Közösségen belüli légi útvonalakhoz jutásáról szóló 2408/92 tanácsi rendelet 4. cikke (3) bekezdésében meghatározott vizsgálat megindításáról (az értesítés a C(2006) 3516. számú dokumentummal történt)

31

  

2006/548/EK, Euratom

 

*

A Bizottság határozata (2006. augusztus 2.) a 2001/844/EK, ESZAK, Euratom határozat módosításáról

38

  

Európai Központi Bank

  

2006/549/EK

 

*

Az Európai Központi Bank iránymutatása (2006. július 24.) az euro bevezetésével kapcsolatban a bankjegyek átváltási árfolyamok visszavonhatatlan rögzítését követő cseréjéről (EKB/2006/10)

44

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a közösségi ökocímke kérelmezésének és éves díjainak meghatározásáról szóló, 2000. november 10-i 2000/728/EK bizottsági határozathoz (HL L 293., 2000.11.22.) (Magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 05. kötet, 243. o.)

47

 

*

Helyesbítés a strukturális alapok keretében nyújtott támogatások irányítási és ellenőrzési rendszerei tekintetében az 1260/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2001. március 2-i 438/2001/EK bizottsági rendelethez (Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 63., 2001.3.3.) (Magyar nyelvű különkiadás 14. fejezet, 01. kötet, 132. o.)

47

 

*

Helyesbítés a Kohéziós Alapból nyújtott támogatások irányítási és ellenőrzési rendszere, valamint a pénzügyi korrekciós eljárás tekintetében az 1164/94/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. július 29-i 1386/2002/EK bizottsági rendelethez (Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 201., 2002.7.31.) (Magyar nyelvű különkiadás 14. fejezet, 01. kötet, 162. o.)

47

 

*

Helyesbítés a turistaszállás-szolgáltatásra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok megállapításáról szóló, 2003. április 14-i 2003/287/EK bizottsági határozathoz (HL L 102., 2003.4.24.) (Magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 07. kötet, 437. o.)

48

 

*

Helyesbítés egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó szempontok és eljárási szabályok megállapításáról szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2003. szeptember 2-i 1560/2003/EK bizottsági rendelethez (HL L 222., 2003.9.5.) (Magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 06. kötet, 200. o.)

48

 

*

Helyesbítés a pisztrángok vírusos vérfertőzése (VHS) és a pisztrángfélék fertőző vérképzőszervi elhalása (IHN) nevű halbetegségek közül egy vagy több tekintetében mentes övezetek és engedélyezett gazdaságok jegyzékének létrehozásáról szóló 2002/308/EK határozat I. és II. mellékletének módosításáról szóló, 2003. november 21-i 2003/839/EK bizottsági határozathoz (HL L 319., 2003.12.4.) (Magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 41. kötet, 251. o.)

48

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office